Stege byport

Turistforeningens historie

Foto: Tage Klee

De 3 købstæder – Vordingborg, Stege og Præstø havde i mange år deres egne turistforeninger. Steges turistforening hørte i øvrigt til en af de første – og ældste af slagsen med over hundred år på bagen. Foreningerne var ofte en del af købstædernes politiske liv.

Fra frivilligt foreningsarbejde til større professionalisering

Den lokale turistforening var som regel et hyggeligt og ganske fredeligt forum, hvor bølgerne sjældent gik højt. Det handlede lidt om, hvor bænken  oppe ved kirken skulle stå – om der skulle sættes en lille tavle op om noget turistinformation, osv. Foreningsarbejdet var frivilligt og ulønnet (præcist  som i dag),  men til forskel for hvordan det var for 20, 30, 40 år siden, så er turisme fra at være noget med et par cykelturister og tilfældige besøgende  om året  blevet  big  business i de fleste kommuner.

Op gennem 90'erne begyndte turismeudviklingen for alvor at tage fart i de tre købstæder, og de 3 foreninger rykkede tættere og tættere sammen. Da den  nye kommunal-reform udmøntede sig i en sammenlægning af Præstø, Langebæk, Møn og Vordingborg Kommuner, var foreningerne klar, da den nye  Vordingborg Kommune blev født.

Den nye, – og nuværende turistforening Møn-Sydsjælland Turistforening så dagens lys, og kunne spille sin rolle ind i de nye strukturer, med det daværende Vordingborg Udviklingsselskab A/S som ny aktør i udviklingen af såvel turisme som erhverv i Vordingborg Kommune.

I 2014 blev organiseringen af kampen for at tiltrække flere turister yderligere centraliseret, og såkaldte DMO ér i det ganske land dukkede op. I vores del af  Danmark har vi Visit Sydsjælland Møn, og De Danske Sydhavskyster, som et resultat af vores DMO arbejde.

Den nye organisation betyder, at det i høj grad er de store attraktioner (og kommunerne), der trækker læsset. Selvom der er mange arbejdspladser tilknyttet  disse, er der stadigvæk rigtigt mange små turismevirksomheder og mindre attraktioner. B&B, restauranter, cafeer, gallerier, hoteller, forlystelser, beskæftiger  hver i sær ganske få, men i fællesskab tusindvis af mennesker. Faren for at netop deres behov ikke bliver hørt og forstået er i høj grad til stede i en tid, hvor  meget kommer til at handle om ny teknologi og formidling.

Derfor mener såvel bestyrelse som medlemmer af Møn-Sydsjælland Turistforening, at ikke alene en bevarelse, men også en stærkere forening vil være essentiel for den lokale turismeudvikling fremover.

Mere info om Turistforeningen

Dronning alexandrines bro
Turistforeningens vision
House of Møn
Kontakt Turistforeningen
Vand Præstø
Turistforeningens repræsentantskab
Tirsdagsmarked i Stege
Turistforeningens medlemmer