Dronning alexandrines bro

Turistforeningens vision

Foto: Daniel Villadsen

I anledning af Kommunevalget 2017 har Møn-Sydsjælland Turistforening udarbejdet nedenstående turistpolitiske 10-punkts program.

1. Styrk investeringer i turismen!

Turismen i Vordingborg Kommune skaber en omsætning på ca. 500 mio. kr. og ca. 750 arbejdspladser pr. år, og disse tal kan forøges drastisk. Alle økonomiske analyser peger på, at turisme er et af de største vækstpotentialer i et område som vores. Det gamle byråd har øget investeringerne i turisme, og MST ønsker, at de fortsat skal øges. Det vil give følgevirkninger til gavn for erhvervslivet i hele kommunen.
 

2. Styrk den lokale modtagelse!

Vi ønsker først og fremmest en styrkelse af det lokale modtageapparat med en førsteklasses informering og servicering af turisterne, samt af den lokale produktudvikling. Specielt på Møn, hvor op til 90% af turismens omsætning og jobskabelse ligger. MST ønsker til et permanent, kommunalt driftstilskud til House of Møn.
 

3. Øget samarbejde.

MST vil fortsat udbygge det samarbejde med handel, andre erhverv og foreningslivet, som blev markeret med dannelse af House of Møn. MST deltager gerne i arbejdet i det nye Bycentrum Vordingborg og et evt. tilsvarende samarbejde i Præstø.
 

4. MST ønsker en ny turismepolitik.

MST foreslår, at der i første halvdel af den nye byrådsperiode formuleres en ny turismepolitik for Vordingborg, baseret på dokumenteret viden om turismens omfang og betydning for kommunen. Den nye turismepolitik kan bygge videre på ’Potentialeplan for Kystdestination Møn’, som dækker hele kommunen, er vedtaget af byrådet og som MST fortsat betragter som det mest seriøse bud på en turismepolitik for Vordingborg Kommune. Den 4-kommunale Visit Sydsjælland og Møn (ViSM) overflødiggør ikke dette; tværtimod er en klar kommunal turismepolitik den bedste garant for, at Vordingborg Kommune får det fulde udbytte af samarbejdet i ViSM.
 

5. Konsolidering og videreudvikling af VISM.

Øgede midler til den lokale indsats bør ikke skaffes ved nedskæringer i tilskuddet til ViSM, hvis store arbejde for ekstern markedsføring tværtimod skal videreudvikles. Ikke mindst markedsføringen af Vordingborg Kommunes turisme. Det er vigtigt, at vi fremover kan tiltrække flere udenlandske turister, og Vordingborg kommune har – den højeste andel udenlandske turister af de 4 kommuner i ViSM – de bedste forudsætninger for dette.
 

6. MST ønsker et ’rigtigt’ turismeudvalg!

MST foreslår, at der etableres et egentligt turismeudvalg i det nye byråd. I det gamle erhvervsudvalg, som også skulle tage sig at turisme, har udvalgsflertallet underprioriteret turismen – og specielt tiltag til styrkelse af kommunens hovedturistdestination Møn.
 

7. Styrk vores fyrtårn Møns Klint!

Møn – og specielt det internationale brand Møns Klint, som er det eneste turismeelement i Vordingborg Kommune, der er internationalt kendt, skal fastholdes og yderligere styrkes som fælles fyrtårn for Vordingborg Kommunes turisme. Møns Klint er det primære trækplaster, der skal trække turister til udefra  – til gavn for alle turismevirksomheder, og for handel og andre erhverv i hele kommunen.
 

8. Samarbejde med Vordingborg Kommune!

MST takker Vordingborg Kommune for samarbejde om en række enestående turismeudviklingsprojekter såsom Biosfæreprojektet, Camønoen og Dark Sky, som i dén grad har været med til at profilere Mønsk og Vordingborgsk turisme. Det er vigtigt at sikre forankring af sådanne projekter efter støtteperioden, og fortsat at støtte udvikling af nye, lokale og virksomhedsrettede turismeprodukter. Gerne i regi af House of Møn.
 

9. Øget overnatningskapacitet, bedre infrastruktur.

Hvis vækstpotentialerne i turisme skal udnyttes kræver det først og fremmest udvidelser af overnatningskapacitet og forbedringer af turismeinfrastrukturerne. MST opfordrer til fortsat – og gerne øget – kommunal støtte til projekter med disse formål.
 

10. ’Blå turisme’.

Vordingborg Kommune har i de senere år prioriteret kysterne og det ’blå område’. MST opfordrer til fortsat styrkelse af lystsejler-turismen, som er en af kommunens styrkesider, og til en organisationsændring, der flytter ansvaret for den enkelte havn tilbage til havnene selv, med havnefogeder tilknyttet den enkelte havn og genoplivning af de lokale havneudvalg. Lystbådehavnene bør placeres under det nye turismeudvalg, som MST foreslår.

Mere info om Turistforeningen

Knudshoved Odde
Turistforeningens vedtægter
Vand Præstø
Turistforeningens repræsentantskab
Tirsdagsmarked i Stege
Turistforeningens medlemmer
House of Møn
Kontakt Turistforeningen