Overnatningstal topbillede

Overnatningstal, besøgstal og bookinger

Foto: Destination SydkystDanmark

Her finder du resultater fra projektet, som omhandler bagudrettede overnatningstal, fremadrettede overnatningstal, besøgstal og bookinger m.v. Resultaterne opdateres løbende.

Månedsrapporter

Hver måned udgiver projektet månedsrapporter for de to deltagende destinationsselskaber hhv. Sydsjælland & Møn (Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner) og Sydhavsøerne (Lolland og Guldborgsund Kommuner). Rapporterne indeholder overnatningstal totalt og nedbrudt på de forskellige kommuner fordelt på typer og nationalitet.

Når det er relevant udgives også andre rapporter fx vedrørende turisternes søgeadfærd, tilfredshed eller anden relevant viden.

Projektet er støttet af

Erhvervfremmebestyrelsen