ALv

Autentisk Lokalt Værtskab på Sydsjælland & Møn

Foto: Frame & Work

Turister efterspørger i stigende grad den unikke, lokale og personbårne turismeoplevelse – det kan Sydsjælland & Møn levere. Med projektet vil vi gribe ind i denne trend og have fokus på turismeoplevelser, hvor mødet med lokale mennesker - altså værtskabet - er alt afgørende.

Formål

I turismebranchen er vi afhængige af det gode lokale værtskab og i lokalsamfundet findes nogle af vores vigtigste repræsentanter og ambassadører for området spredt ud blandt frivillige, ildsjæle, turismemedarbejdere, lokale m.v. Vi ved, at en god 1-1 oplevelse er afgørende for mersalg og genbesøg. På baggrund af dette, ønsker vi at strukturere processerne og forankre turismen tættere på et af vores vigtigste reason-to-go: Det gode værtskab.

Vi ønsker at igangsætte et netværk af frivillige, lokale ildsjæle til at være en del af et læringstilbud - en værtskabsuddannelse - til lokale værter, for at sikre det gode, lokale værtsfællesskab til stadighed forbliver dynamisk og inspirerende for besøgende i vores område. Vores udvikling, turistinformationer og gæsteservice skal tage udgangspunkt i styrkerne på Sydsjælland & Møn lokalt. Derfor er udgangspunktet at danne mindre lokale klynger fx Møn, Præstø, Stevns Klint m.v. Lokalt byder områderne ind i helheden og styrker hele destinationens turisme.

Udover Sydsjælland & Møn og Erhvervsakademiet Zealand deltager Østsjællands Museum, House of Møn, Slangerupgaard, Slusehuset, Næstved Turistforening og Museum Sydøstdanmark også som partnere i projektet.

Indsatser

  • Styrkelse af turismens værdikæde i implementering af et autentisk lokalt værtskab (ALV) på tværs af destinationen.
  • Igangsættelse af et netværk af frivillige og ildsjæle i området.
  • Udvikling af en værtskabsuddannelse for lokal gæsteservice i samarbejde med Zealand Erhvervsakademi.

Test af events og nye oplevelsessammenhænge i det nye netværk med fokus på bæredygtig udvikling.

Projektperiode

28. januar 2021 – 31. december 2023

Vil du vide mere?

Rikke Karlsson

Projektleder - Barsel

rk@vism.dk

Sydsjælland-Møn

Zealand

Projektet er støttet af

  ERST logo