Danmarks Maddestinationer

Danmarks Maddestinationer

Foto: Tony Nielsen

Undersøgelser viser, at der er et yderst købestærkt dansk publikum, som efterspørger lokal, sund, mangfoldig, velsmagende mad. Nye rejsemønstre er opstået under Coronakrisen, hvor danskerne har haft tendens til korte ferier med Danmark som destination. De potentialer taler projektet ind i.

Formål

Projektet har til formål at skabe øget omsætning og flere overnatninger gennem målrettet udvikling af flere og bedre madoplevelser til turister. Dette realiseres bl.a. igennem tværgående samarbejde på tværs af Danmark med fokus på fødevarer og bæredygtig turisme.

Projektet har blandt andet fokus på bæredygtige måltider baseret på lokale produkter. Mange lokale produkter er med til at styrke bæredygtigheden i den mad turister spiser, når de besøger os. Samtidig er der stort fokus på at koble madoplevelser tættere sammen med den natur, maden udspringer fra som fx skaldyr fra Limfjorden, vilde urter fra Møn og de dyrkede landskaber i hele landet.

Projektet bidrager også til at styrke koblingen mellem land og by. Lidt forenklet laves maden på landet og spises i byen. Denne gensidige afhængighed betyder, at mad og drikkevarer er et af de bedst egnede områder til at skabe en stærkere sammenhæng mellem by og land, da begge parter har en klar egeninteresse i et tæt forhold. For landdistrikterne er salg af fødevarer og madoplevelser en kilde til mange lokale arbejdspladser og ofte også til stor lokal stolthed og identitet. For by-turisterne er det en kilde til gode oplevelser både for børn (fx gårdbesøg) og voksne (fx middag på et bryghus).

Desuden betyder øget fokus på oplevelser i køreafstand, at kvalitetsoplevelser med mad og gode ophold kan få en kraftig opblomstring som det begavede, klimavenlige alternativ til city-breaks. Middag på en herregård og gåtur langs Møns Klint i stedet for forlænget weekend i en europæisk storby er både godt for klimaet, det lokale erhverv og for kendskabet til byernes opland.

Indsatser

  • Projektopstart samt koordinering, læring, tilpasning, kommunikation og evaluering
  • Innovationsforløb mhp. udvikling af nye sted-specifikke oplevelser
  • Udvikling af særlige signaturevents med de bedste lokale fødevarer og madoplevelser
  • Lokale kvalitetsløft gennem udviklingsforløb
  • Udvikling af nye oplevelsessammenhænge
  • International markedsføring gennem målrettet presse 

VisitAarhus, Destination Limfjorden, Danmarks Skaldyrshovedstad v. Morsø Kommune og Visit Thy er også partnere i projektet.

Projektperiode

Projektet løber fra 1. april 2021 – 31. december 2023

Vil du vide mere?

Vibeke Tejlmand

Netværks & Turismeservicechef

vt@vism.dk

vism vlf food

Projektet er støttet af

  Image removed.  
  ERST logo