Datadrevet

Datadrevet Destinationsudvikling og Kommercialisering af data

Foto: Tue Schiørring

Viden og indsigt er altafgørende for udvikling af turismen, og flere beslutninger bør tages på et oplyst grundlag. Gennem projektet etablerer vi et datahub, som virksomheder, de tre DMOer og områdets turismefremmeaktører kan bruge som fælles datagrundlag for fremtidens turismeudvikling.

Formål

Projektets overordnede formål er et ambitiøst løft af vidensniveauet om turismen og udviklingen i turismen på Lolland, Falster, Møn, Sydsjælland og Vestsjælland. Det vil være primært til gavn for områdernes turismevirksomheder, Sydsjælland & Møn, Visit Lolland-Falster og Destination Sjælland samt aktørerne inden for erhvervsfremmesystemet.

I samarbejde med virksomheder i områderne identificeres behov og efterspurgt viden, hvorefter data indsamles ved brug af bestående og ny teknologi. Disse data bearbejdes og sendes tilbage til virksomhederne til brug for det tværgående arbejde med at øge antallet af overnatninger, turismeomsætningen og turisternes tilfredshed.

Analysebureauet, Inzights, agerer sparringspartnere, rådgivere og står for at bearbejde al data, der naturligvis behandles fortroligt. 

Indsatser

Projektet arbejder i flere spor, som blandt andet tæller:

  • Turismebarometer – kortlægning af overnatningskapacitet, kapacitetsudnyttelse og bookingsituationen fremadrettet.
     
  • Kontinuerlig måling af besøgsoplevelse og adfærd på tværs i destinationerne.
     
  • Online-søgnings overvågning rapporteret på månedsbasis.
     
  • Eventevalueringer og udvikling af nye events.

Læs mere om de forskellige spor her.

Projektperiode

Projektet løber fra 1. maj 2020 – 31. april 2023

Vil du vide mere?

Mike Olesen

Marketingchef

mo@vism.dk

vism

vlf

sjælland

dknt inzights

Projektet er støttet af

  ERST logo