Max og Trine Vandring - feriepiloter

Strategisk-Fysisk Udviklingsplan - Faxe-Næstved

Foto: Mads Tolstrup

Projektet skal tilvejebringe en skarp og nytænkende strategisk fysisk udviklingsplan for Faxe-Næstved Kommuner, der bl.a. skal sikre et kulturelt forankret stisystem på tværs af Sydsjælland fra kyst til kyst – alt sammen med bæredygtighed og lokal inddragelse som grundprincipper.

Formål

Med den strategisk fysiske udviklingsplan for området er det målet at hjælpe med at realisere nogle af indsatsområderne i Udviklingsplanen for Sjælland og Øerne, herunder udviklingen af stærkere kraftcentre, større oplevelsesværdi, fokus på bæredygtighed, øget kendskab og bedre adgang.

Visionen med den strategisk fysisk udviklingsplan er, at området fra Enø til Faxe Ladeplads skal være et kapacitetsmæssigt og udviklingsmæssigt kraftcenter for turismen i området – samt at vi med udviklingsplanen kan skabe geografisk sammenhæng og kritisk masse.

Den strategisk fysiske udviklingsplan skal desuden medtænke de langsigtede effekter af COVID-19 pandemien og foreslå tiltag, som skal imødegå de udfordringer og muligheder, pandemien har skabt.

Stisystemet skal bindes sammen strategisk af især kulturhistorie, natur og det rekreative. Kulturhistorien på tværs af Sjælland er i grove træk karakteriseret ved, at det starter tilbage i middelalderen i Næstveds del af ruten, hvor middelalderbyen især kendetegner området. Som man bevæger sig mere om mere imod øst – imod Faxe Ladeplads – bevæger man sig kulturhistorisk op i historien til den mere moderne del af Danmarks historie. Her er industri og bl.a. produktion af glas i Holmegaard og nedbrydning af kalk i Faxe et kendetegn. Fælles for hele strækningen er at den bindes sammen af det smukke Sydsjællandske landskab, kysterne, det rekreative og skovene, som er nogle af vores vigtigste attraktioner.

Dertil suppleres der med cirkulære loops eller etaper, hvor især den fysiske forankring af konceptet manifesteres. Der kan eksempelvis være et loop i eller omkring Næstved, Gisselfeld, Faxe eller Holmegaard.

Eventuelle forslag til placering af rute og eventuelle etaper sker i drøftelse med lodsejere og turismeaktører og vil være på en frivillig basis.

Indsatser

  • Strategisk fysisk udviklingsplan for området imellem Enø og Faxe Ladeplads
  • Involvering af aktører/lodsejere  
  • Workshops

Projektperiode

Projektet løber fra 1. september 2021 – 1. september 2022

Vil du vide mere?

Stephanie Hamilton

Projektleder

sh@vism.dk

           vism    

      dknt      

           faxe kommune             

            realdania          

           Næstved kommune