Vandre

De unge skal bane vej for den bæredygtige turisme

4.2.2022
Foto: Mads Tolstrup

En cocktail af klimasmart arkitektur og bæredygtig vækst tilsat ungdommens visioner. Vi har spurgt en borgmester, en kommunaldirektør og direktøren for landsdelens største overnatningssted, hvordan de mener, vi bedst fremtidssikrer turismen i SydkystDanmark.

Langt flere skybrud, masser af oversvømmelser og temperaturstigninger på op til to grader. Det er, hvad vi kan forvente af vejret 30 år fra nu, ifølge klimaguru Jesper Theilgaard. Frem mod 2052 får kommunerne derfor travlt med at byplanlægge sig ud af problemerne, bl.a. ved at bygge diger, der kan holde vandmasserne i skak, fortalte den tidligere vejrvært til SydkystDanmarks Nytårskonference 2022.

Han var én ud af fem veloplagte oplægsholdere til den årligt tilbagevendende konference, som i år tog publikum med på en vild rejse ind i fremtiden, hvor klimakrisen for alvor kradser, kvinderne er på fremmarch, og sommerferie er måske noget, der foregår online.

Klimaprognosen gjorde indtryk på tilhørerne – også på Næstveds borgmester Carsten Rasmussen, der ligeledes er bestyrelsesformand i Destination SydkystDanmark. Han er af den overbevisning, at der fremover skal bygges klimasmart til gavn for både turister og lokale.

”Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at beskytte os mod vandet – både det, der kommer fra oven og for neden – men lad os gøre det så turismevenligt som muligt, så der stadig er noget kønt at kigge på. Lav digerne, så man kan gå på dem, og byg små platforme, hvorfra man kan kigge ud over havet. Når vi byudvikler, skal vi også huske at lave grønne tage, vandløb og små søer for at undgå regnvandsoversvømmelser. Det gør samtidig byrummet langt mere seværdigt,” siger borgmesteren

Nytårskonferencen 2022

Foto:Christian Lindgren

Ungdommen som vejviser

Klimaet er og bliver en af vor tids største kriser, alligevel ender politiske klimaforhandlinger ofte i hårdknude. Men er der nogen, der tager klimaet alvorligt, så er det ungdommen. Dobbelt så mange unge som ældre lever i dag vegetarisk, og mange er fulgt i den svenske klimaaktivist Greta Thunbergs fodspor og er blevet bannerførere for en grøn dagsorden.

Den kendsgerning fik Rie Perry, der er kommunaldirektør i Næstved og en del af dagens observatørpanel, til at insistere på, at vi som turismekollektiv får de unge på banen. At vi inddrager dem og spørger dem til råds, når fremtidens løsninger skal findes. Hos Coop har man f.eks. netop slået stillingen som Ungeminister op, påpeger hun.

”Når vi taler fremtid, mangler vi at tale med dem, der er fremtiden. Mange af os her i dag vil være fortid i 2052. Når vi bygger fremtiden, så bygger vi den ikke til os selv, og det er dét, vi nogle gange glemmer,” sagde kommunaldirektøren til forsamlingen af grå toppe, der fyldte klart mest på tilskuerrækkerne til SydkystDanmarks Nytårskonference.

”Jeg sad og blev ramt på det der med at være stokkonservativ og traditionel. Vores selvbillede er, at vi er enormt progressive og udviklingsorienterede i kommunerne, men der er plads til forbedring. Vi bliver alt for optagede af at løse nutidens problemstillinger – og ikke så optaget af at løse fremtidens problemstillinger. Så den der fremtidsrejse skal vi blive dygtigere til at tage indimellem ude i kommunerne. Også når det handler om turisme,” siger Rie Perry, da SydkystDanmark fanger hende efter konferencen.

 

Nytårskonferencen 2022

Foto:Christian Lindgren

Natur på recept

Folkesundheden afhænger af jordens ve og vel. Det er gået op for os i 2052, spår Kåre Mølbak, der er blevet et kendt ansigt under coronakrisen, til SydkystDanmarks Nytårskonference. Hvis ikke vi har lys, luft og natur omkring os, bliver vi syge. Vores mentale helbred påvirkes, og vores livskvalitet forringes, siger professoren. Her har SydkystDanmark en åbenlys fordel sammenlignet med storbyerne, mener Carsten Rasmussen.

”Vi er heldige, for vi har masser af grønt lige uden for døren. Jeg ville være mere bekymret, hvis jeg var formand for turismen i København, for de har ikke den samme natur, som vi har hernede. Det er noget af det, som turisterne vil sætte stor pris på i fremtiden,” siger bestyrelsesformanden.

I takt med at naturen i højere og højere grad bliver turisternes tilflugtssted, bliver det dog også ekstra vigtigt at passe på den, minder Carsten Rasmussen om.

”Vi skal bruge naturen på en god og skånsom måde og sørge for, at hverken turisterne eller borgerne ødelægger den.”

Netop ansvaret for naturen tager de meget alvorligt på Feddet Strand Resort, der er destinationens største overnatningssted med 120.000 årlige overnatninger, og som tilmed løb med prisen for SydkystDanmarks Bedste Turismeinitiativ til konferencen. Resortet ligger kilet ind mellem fjord og hav i smukke hedelandskaber, og her har man drevet jorden økologisk i årtier. Selvom de har øvet sig i mange år, kræver det vedholdenhed at træffe bevidste, grønne valg.

”Vi har arbejdet med bæredygtighed, ressourceforbrug og økologi i 20 år, men vi er langt fra eksperter.

Indimellem får vi stadig taget de nemme løsninger, og så må vi træde et skridt tilbage og sige ’nej’. Vi var ved at bestille nogle servicevogne til vores medarbejdere her i foråret, og vi havde næsten skrevet under, da vi pludselig måtte se hinanden i øjnene og sige: ’Stop, stop!’ Vi skal da have elbiler, vi skal da ikke købe dieselbiler nu. Og så købte vi tre elbiler i stedet. Vi er nødt til at huske os selv på, hvorfor vi er her,” siger Ivan Reedtz-Thott, der erkender, at økonomisk vækst naturligvis også er målet, når man driver en forretning. Men at det skal gøres på en skånsom måde.

Det var netop nogle af hovedbudskaberne til SydkystDanmarks Nytårskonference: At klimaet er et anliggende for os alle, og at bæredygtig vækst i høj grad bliver afgørende frem mod 2052.

”Vi skal tænke på hele verden, hver gang vi gør noget. Det nytter jo ikke noget, at vi har det godt i Danmark, hvis det går helt forfærdeligt andre steder på kloden. Det kommer vi også til at mærke. Det bliver en kæmpe udfordring, men det kan være, at den her klimakrise kan gøre, at vi tænker på kloden først og så vækst bagefter,” siger ejeren af Feddet Strand Resort.

I Europa vil turiststrømmen højst sandsynligt vende fra nord mod syd til syd mod nord, fastslog Jesper Theilgaard under sit oplæg. Det bliver ganske enkelt for varmt at opholde sig i Sydeuropa i sommermånederne, og derfor kommer de til at valfarte op til vores mere behagelige klima. Dem skal turisterhvervet være parate til at byde velkommen og indlogere.

sempelvis post ud.