Stege

Klyngemøder skal fremme lokale initiativer og styrke turismesamarbejdet

24.12.2021
Forfatter: Simone Brandt Hald
Foto: Tage Klee

Særligt parløbet med de lokale forretningsdrivende og ildsjæle er i centrum til forårets klyngemøder.

Der er mere end tusind virksomheder i SydkystDanmark, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig med turisme. I den ene ende af skalaen små bed and breakfasts med få værelser på repertoiret, og i den anden ende mange hektar store campingpladser med plads til turister i hobetal. Men også de lokale ildsjæle, der hvert år stabler events på benene, har en stor aktie i, at turisterne sætter kurs mod Sydsjælland og Møn.

For at favne dem alle og give mere plads til det ultralokale inviterer Destination SydkystDanmark i tæt samarbejde med de lokale turistforeninger og kommunale turistmedarbejdere til såkaldte klyngemøder i Næstved, Faxe, Stevns og på Møn. Her er turiståret 2022 på dagsordenen, både hvad angår de lokale turismeinitiativer, der er i støbeskeen, og den markedsføringsindsats og de projekter, Destination SydkystDanmark står i spidsen for.

”Sammen står vi stærkest. Det er kongstanken bag klyngemøderne,” forklarer Martin HH Bender, der er direktør i Destination SydkystDanmark og varm fortaler for at se Sydsjælland og Møn som ét samlet turismekollektiv på samme mission.

Klyngemøderne skal bruges til at forventningsafstemme, styrke samarbejdet, tage hul på sæsonen og ikke mindst dialogen.

”Vores ambition er, at alle skal føle sig hørt og set. Når vi inddrager hinanden i de projekter, vi hver især har gang i, får vi de bedst tænkelige forudsætninger for at spille hinanden gode. I Destination SydkystDanmark har vi musklerne til at støtte op om de initiativer, der spirer frem lokalt, og vi kan hjælpe til med at få dem ud over rampen,” siger direktøren og tilføjer, at Destination SydkystDanmark i øjeblikket er en del af hele 17 statsstøttede projekter med bl.a. havnemiljøer og bæredygtig destinationsudvikling i fokus.  

Bliv meget klogere på projekterne, markedsføringen, og hvordan din virksomhed eller dit event kan blive eksponeret gennem SydkystDanmarks kanaler til klyngemøderne.

”Vi har mange muligheder for at skabe synlighed, også for de små turismevirksomheder, der ikke har store markedsføringsbudgetter i ryggen,” siger Martin HH Bender.

De fire klyngemøder finder sted den 15. marts på Stevns, den 30. marts på Møn, medio april i Faxe og den 27. april i Næstved. Alle, der beskæftiger sig med turisme inden for klyngens geografiske grænser, er velkomne. Invitationer med lokation og tidspunkt udsendes snarest.