SUP Boards

Ny plan for turismen på Sjælland og øerne er lige om hjørnet

2.3.2020
Foto: Frame&Work

Om ganske få måneder får vi en overordnet plan for turismen på Sjælland og øerne. Projektchef Claudia Rota Andersen fra Dansk Kyst- og Naturturisme løfter lidt af sløret for, hvad planen kommer til at indeholde.

På den jyske vestkyst har man allerede fået en overordnet plan for turismen – her gik 11 kommuner sammen i Partnerskab for Vestkystturisme med det formål at trække i samme retning, når det gjaldt turismen.

Planen for Vestkysten opererer blandt andet med en samlet kernefortælling – og man har udvalgt en række kystbyer, som udviklingen og investeringerne skal centreres om.

Tanken på Vestkysten er, at man ved at hæve nogle udvalgte områder kan få dem til at fungere som katalysatorer for vækst i hele området.

Nu får Sjælland og øerne en tilsvarende overordnet plan for turismen – og vi har talt med projektchef Claudia Rota Andersen, Dansk Kyst- og Naturturisme, for at blive klogere på, hvad planen vil indebære for Destination SydkystDanmark.

Hvorfor har vi overhovedet brug for en udviklingsplan for Sjælland og øerne?

”Helt overordnet handler det om, at vi skal finde hinanden. Sjælland og øerne har et kæmpe potentiale inden for turisme, men det kræver muskler, tæt samarbejde og nok også nogle kompromiser at realisere det. Jeg har tidligere arbejdet med udviklingsplanen for Vestkysten, hvor 11 kommuner gik sammen og sagde; ’Det her, det vil vi gerne’, og det er ikke nogen hemmelighed, at det er svært at arbejde i så stor en geografi,” siger Claudia Rota Andersen.

Sjælland og øerne har et kæmpe potentiale inden for turisme, men det kræver muskler, tæt samarbejde og nok også nogle kompromiser at realisere det.

Claudia Rota Andersen, DKNT

Foto:DKNT

Udfordringen er, at kommunerne og destinationerne hver især kan have deres særlige fokusområder. Men med en overordnet plan kommer der en fælles retning.

”Pointen med planen for Sjælland og øerne er, at der kommer en retning og en enighed om, hvad det er, man egentlig vil med turismen, og om der er noget, man kan samarbejde om. Vi får sat fokus på, om der er noget, som hver kommune og destination kan gøre, som trækker i den samme overordnede retning, og vi finder de områder, hvor man kan gøre noget sammen og få en større effekt.”

Som eksempler, hvor det vil give mening med samarbejde, peger Claudia Rota Andersen blandt andet på campingpladserne:

”Det er en rejseform, der er under forandring og mange campingpladser lider. Det er en udvikling, vi ser over hele landet, men det er en særlig udfordring på Sjælland. Så der vil det give mening, at man går sammen og siger, ’det her må vi løse i fællesskab’.”

Et andet eksempel er, at de små kort-ferier eller weekend-get-aways – fx den romantiske parferie for københavner-parret. Her er der tegn på, at svenskerne har overhalet Sjælland og øerne.

”Der kan vi med udviklingsplanen foreslå, at vi på Sjælland skal blive bedre til at tilbyde noget til det her segment, der vil noget med kultur, gastronomi og forkælelse,” siger Claudia Rota Andersen.

”Så udviklingsplanen ser på to niveauer: Hvad er det, vi vil med geografien – hvilke gæster vil vi have – og er der nogle udfordringer, som vi bedst kan løse i fællesskab.”

Sjælland skal have fælles commitment

På Vestkysten har man fået en samlet kernefortælling – og den skal blandt andet bruges i en samlet markedsføringskampagne – hvor man brander sig med sloganet ’Life Out west’ – men det er ikke prioriteret lige så højt, at Sjælland og øerne på samme måde skal markedsføre sig ud fra én samlet fortælling, forklarer Claudia Rota Andersen.

”Det handler ikke om, at vi skal have en kernefortælling – vi skal have et fælles ’commitment’ på Sjælland. Projektet sikrer, at folk fra kommuner, erhvervsaktører og destinationer – både fra lokalt og nationalt niveau – sætter sig sammen med fonde og ministerier. Målet er, at vi skal have løftet investeringsniveauet i turismen på Sjælland, hvis vi vil have vækst. Det kræver både offentlige og private investeringer,” siger Claudia Rota Andersen.

”Men erfaringerne fra Vestkysten kan sagtens bruges i øst. På vestkysten har de 11 kommuner sagt: Okay, nu ligger der en plan, og lad os så komme i gang med de lokale investeringer. Der er kommet en retning og et commitment i investeringerne, og der bliver en gensidig forpligtelse mellem kommunerne, hvor man siger: Vi ved godt, at der skal investeres. Fordelen er så, at man får ’puljet’ investeringerne fra fælles kasser, og på den måde får en større kraft. ”

Tidsplanen for den nye samlede turismestrategi peger i skrivende stund på, at planen skal fremlægges for de sjællandske kommuner i samarbejdet KKR Sjælland den 1. april. Hvis planen får den politiske ’tommelfingeren op’ kan planen offentliggøres i maj eller juni i år.

Da man udviklede planen for Vestkysten pegede man samtidig på 18 kystbyer, som man anbefalede, at investeringer fokuserede på. For Sjælland og øerne kommer man til at anvende en lignende strategi, fortæller Claudia Andersen:

”I forhold til Jylland gør vi det lidt anderledes på Sjælland og øerne. Vi kommer til at udpege en række geografiske områder, der står stærkt inden for turismen. Det er de områder, som vi ser som potentielle kraftcentre, og som kan udgøre rygraden for en stærkere vækst i turismen på Sjælland og øerne. Jeg kan godt afsløre, at nogle af områderne er placeret i Destination SydkystDanmark,” slutter Claudia Rota Andersen.

Faktaboks:

Bag den nye plan står kommunerne i Region Sjælland (KKR Sjælland), destinationsselskaberne, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania. Destination SydkystDanmarks direktør, Martin HH Bender, sidder i projektets styregruppe.