Autocamper

SMA-Z-projektet er officielt skudt i gang: ”Det er vigtigt, at vi er gearet til at tage imod tyskerne, når Femern Bælt åbner”

6.3.2024
Forfatter: Oliver Anthony Langhoff Perry
Foto: Richard Clark

Sjælland og øerne skal gøres klar til at tage imod tyskerne, når Femern Bælt forbindelsen åbner i 2029 – men hvad skal der helt konkret ske?

Et af de mest ambitiøse projekter på tværs af destinationerne på Sjælland og øerne skal ensrette den fælles fortælling om vores turismeprodukt og geare destinationerne til, hvordan vi tager imod den potentielt enorme bølge af tyske turister, der får en langt hurtigere og lettere vej til Sjælland og øerne. Tyskerne skal gerne have lyst til at stoppe undervejs, så destinationerne udenfor Hovedstaden ikke bliver til en omfartsvej til storbyen.

Men hvordan skal der arbejdes ude i destinationerne, og hvad skal der ske?

- Helt konkret sætter vi os ned med alle parterne og kigger på, hvad det egentlig er, vi ved om målgrupperne - dem der kommer hertil og hvorfor de kommer hertil. Vi prøver at etablere et vidensgrundlag, som vi kan bruge i markedsføringen, men også i erhvervsudvikling og forretningsudvikling, siger Claudia Rota Andersen, der er programchef hos Dansk Kyst- og Naturturisme. De deltagende destinationer VisitDenmark, Visit Lolland-Falster, Visit Sydsjælland & Møn, Visit Fjordlandet, VisitNordsjælland, Destination Sjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme, Erhvervshus Sjælland og Erhvervshus Hovedstaden, ser altså ind i målgruppeanalyser, markedsundersøgelser og et meget tæt, før uset samarbejde. 

 

Målrettet indsats og konkrete fordele

Analysearbejdet skal kortlægge, hvor de samlede destinationer gør sig attraktive, og hvor der skal sættes ind. Femern Bælt forbindelsen bliver en unik mulighed for at skrue de udenlandske besøgstal helt i vejret, men der er også en risiko for, at de kan give bagslag.

En destination, der i dag har udfordringer med at lokke tyskerne på besøg, er Visit Lolland-Falster. Her ser man frem til Femern Bælt forbindelsen. Men man ser i den grad også frem til, at den fælles fortælling bliver udformet.

-  Vi ved, at det at have tunnelen, tiltrækker flere gæster, fordi rejsetiden bliver kort. Men en anden ting er jo også, at vi skal have fortalt den positive historie om Sjælland og øerne på det tyske marked. Og der står vi meget bedre sammen, end hvis vi gør det enkeltvis. Det handler om, at det produkt, vi kan gå ud og tilbyde det tyske marked, simpelthen er langt, langt stærkere, når vi bruger alle vores kompetencer og fede oplevelser i ét, siger Lindy Kjøller, der er direktør i Visit Lolland-Falster.

Hos Visit Sydsjælland & Møn er der ingen tvivl om, at destinationen har de produkter, som internationale turister søger. Det er dog langt fra alle gæster, danske såvel som internationale, der kender dem.

- Vi har rigtig meget at byde på, på tværs af de fem destinationer, der er med i samarbejdet. Vi er bare nødt til at gøre blandt andet tyskerne og hollænderne opmærksomme på, hvor mange forskellige og fantastiske attraktioner, spisesteder og overnatningssteder, der faktisk ligger på Sjælland og øerne, siger marketingschef hos Visit Sydsjælland & Møn, Mike Olesen.

En anden tydelig fordel ved, at så mange destinationer står sammen, er, at det bliver muligt at tiltrække flere internationale gæster – og det ville kunne hjælpe på en helt specifik problemstilling hos Visit Fjordlandet:

- Vi håber på at kunne fylde vores ydersæsoner bedre ved at kunne tiltrække flere internationale gæster. Det er helt klart en målsætning, og det er også en stor motivation. Vi kan se, at vi har lykkes godt med det her de sidste år, og der er kommet langt flere internationale gæster tilbage efter Corona. Men vi kan også se, at der er et langt større potentiale. Vi synes, at vi har en destination, som har rigtig meget at byde på - også i foråret og også i efteråret, fortæller Tomas Mahler, der er direktør i Visit Fjordlandet.

 

Sammen står vi stærkere

Projektet skal køre i tre år, og kommer undervejs til at inkludere alle fem deltagende destinationer undervejs i processen, de to erhvervshuse, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark.

Projektets kerne er det sammenhold og samarbejde, som de fem destinationer på tværs udvikler før, under og efter projektets udførelse, og det er vigtigt, hvis man spørger Visit Fjordlandet. 

- Vi er et lille geografisk område, men når vi står sammen, så har vi nogle flere muskler at arbejde med. Vi skal undgå, at Sjælland går hen og bliver en korridor for de tyske og andre internationale gæster, lyder det fra Thomas Mahler.

Samarbejdet sikrer en vital vidensdeling mellem de deltagende destinationer, som alle lægger økonomi og timer i projektet. Men udover viden og erfaring, så er puljen også med til at give luft under vingerne på den fælles fortælling.

- Hvis vi puljer pengene, så kan vi få større gennemslagskraft. Projektet skal munde ud i, at Sjælland og øerne får en langt større tilstedeværelse på det tyske marked, og det kan vi i højere grad sammen, siger Claudia Rota Andersen fra Dansk Kyst- & Naturturisme.

Først skal SMA-Z-projektet kortlægge nøjagtigt, hvordan det fælles arbejde og den koordinerede markedsføring skal køre. Analysearbejdet er i gang, men langt fra i mål. Alligevel er det allerede nu svært at lægge låg på spændingen. 

- Forbindelsen har et kæmpestort potentiale for at få turismen på Sjælland og øerne til at nå nye højder, men det er vigtigt, at vi er gearet til at tage imod tyskerne, når Femern Bælt åbner. Jeg ser frem til, at vi finder ud af, præcis hvad det er, vi skal markedsføre os på, og hvilken historie, vi skal fortælle, siger Mike Olesen. 

Projektet er enormt ambitiøst, men vigtigt. Ikke kun, fordi det er til gavn for destinationsselskaberne, men fordi det er med til at skabe værdi for alle, der lever i områderne, fortæller Lindy Kjøller:

- Det hjælper både den enkelte aktør og dermed vores destination til at forbedre alle tre bæredygtige bundlinjer. Det er med til at skabe en bæredygtig økonomisk forretning. Det er forhåbentlig også med til at skabe en bedre klimamæssig bundlinje. Og sidst men ikke mindst er det forhåbentlig også med til at skabe flere jobs og dermed også med til at påvirke den sociale bæredygtighed.    Næste skridt

Når analysearbejdet er på plads, skal der udarbejdes en fælles fortælling om Sjælland og øerne, men hvem skal skrive den? Det er, hvor processen lige nu befinder sig.

Opgaven om at udforme den fælles fortælling er netop sendt i udbud. Når alle bud er kommet ind, skal de deltagende destinationer med VisitDenmark i spidsen vælge den fortælling, der på bedste vis inddrager den insiderviden, analysen bringer. Målet er at få nye tyske turister til at vælge Sjælland og øerne til.