Destination SydkystDanmark udvikler nu 5 nye e-learning moduler

Stort økonomisk rygstød til Destination SydkystDanmarks e-learning univers

13.7.2020
Foto: Tue Schiørring Fotografi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget midler til udvikling af nye moduler på Destination SydkystDanmarks e-learning-system. De nye moduler skal understøtte arbejdet med at forbedre gæsteservice hos de traditionelle turismeaktører men også detailhandlen.

Både turismens aktører og detailhandlen i Destination SydkystDanmark og Destination Sønderjylland får snart mulighed for at blive klædt endnu bedre på til mødet med gæsterne.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har igennem en særlig kick-start-pulje bevilget 250.000 kr., som gør det muligt at udvikle nye læringsmoduler til destinationens e-learning-system.

E-learningssystemet er et digitalt undervisningssystem, hvor alle – både ledere og medarbejdere – allerede i dag har adgang til en række online-kurser. Med den nye bevilling kan der altså nu udvikles nye moduler, som især får fokus på gæsteservice under og efter coronakrisen.  

”I bund og grund ønsker vi at give vores virksomheder et løft her og nu, så de bedre kan tiltrække og fastholde turisterne både under og efter coronakrisen,” forklarer Vibeke Tejlmand, turismeservicechef i Destination SydkystDanmark og ansvarlig for E-lerningsprojektet

Hun forklarer, at online-undervisningsmodulerne er tænkt som et centralt værktøj, som kan anvendes, når man ude hos aktørerne ønsker at blive klædt bedre på til fx mersalg – men også guide gæsterne til at besøge andre attraktioner i området, for at opnå krydssalg. Vigtigheden af at kunne tilbyde den bedste service over for gæsterne er absolut ikke blevet mindre under coronakrisen, fremhæver Vibeke Tejlmand.

I bund og grund ønsker vi at give vores virksomheder et løft her og nu

Ny virkelighed efter corona

Coronakrisen har som bekendt medført en lang række vidtgående hygiejnemæssige foranstaltninger – og den måde man møder gæsterne på, er voldsomt forandret. Og derfor er der også planer om at udvikle et særligt undervisningsmodul med fokus på, hvordan man nu møder gæsterne, så de føler sig trygge.

”Vi skal tage ved lære af denne sæson. Opfører gæsterne sig på en helt anden måde, end vi er vant til? Er der nogle forhold, som vi skal være ekstra opmærksomme på, når vi står som frontpersonale, som vi ikke har tænkt over tidligere? Den type nye erfaringer vil vi gerne dele i et undervisningsmodul om corona,” forklarer Vibeke Tejlmand.

Midler til 5 moduler

Bevillingen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan finansiere udviklingen af cirka fem nye undervisningsmoduler, og ud over det særlige corona-modul, peger Vibeke Tejlmand også på behovet for at udvikle et modul, der er skræddersyet til medarbejdere i destinationens mange forretninger og butikker.

”Vi ved fra diverse tilfredshedsanalyser, at vores gæster desværre melder om dårlige oplevelser, når det handler om detailhandlen, så det er et særligt fokusområde, når de gælder om at højne gæstetilfredsheden,” siger hun.

Hun peger på Stevns som et eksempel, hvor der er et stort ønske om at skabe en helhedsoplevelse for gæsterne:

”Hvis en turist træder ind i en butik i St. Heddinge, og spørger til Stevns Klint, så skal personalet gerne være klar på, hvad turisten taler om. Det nytter ikke noget, hvis der står en ferieafløser, som ikke aner, hvad UNESCO Verdensarv er. Derfor skal vi sørge for at tænke detailhandlen ind i turismens værdikæde,” siger Vibeke Tejlmand.

”Man er som regel god til at undervise nyt personale i, hvordan man anvender kasseapparatet, men måske glemmer man at give undervisning i, hvordan man gerne vil have, at kunder som kommer langvejs fra, bliver modtaget i butikken. Det kan et nyt undervisningsmodul hjælpe med til,” siger hun.