Vandreferie

Trædesten til en ny sydsjællandsk vandrerute er kommet vigtige skridt videre

6.3.2023
Foto: Mads Tolstrup

En række parter står bag rapporten ”Vandrelandet Selandia”, som anbefaler en godt 100 kilometer lang vandrerute gennem det sydsjællandske landskab. Faxe og Næstved kommuner ser perspektiver i det brugervenlige og bæredygtige vandrekoncept som skitseres i rapporten

Mellem Faxe Ladeplads i øst og Enø i vest ligger et helt unikt natur- og kulturlandskab. Inden for en meget lille radius finder man for eksempel naturattraktioner som Faxe Kalkbrud og Skovtårnet samt kulturseværdigheder som Herlufsholm Skole og Gods og Holmegaard Værk. Men der er flere natur- og kulturattraktioner på Sydsjælland, som kan bindes sammen i en ny attraktiv vandrerute.

En samlet vandrerute kan gøre oplevelsen af de smukke Sydsjællandske landskaber langt mere tilgængelig for turister og lokale, som gerne vil vandre fra kyst til kyst. Og så kan vandreruten understøtte udviklingen af overnatning, service og nye attraktioner i området.

Bag rapporten med overskriften ”Vandrelandet Selandia” står Faxe og Næstved Kommuner, Visit Sydsjælland & Møn, Dansk Kyst- og Naturturisme og den filantropiske forening Realdania. En lang række velvillige lodsejere har været med i dialogen fra start, og de har nikket ja til at åbne dele af deres naturområder for offentligheden.

De to kommuner har store forventninger til projektet, som de er overbeviste om, også vil have mange gode afledte effekter – blandt andet i form af beskæftigelse, bosætning, velfærd og livskvalitet for de lokale, der bor i området.

”I Faxe Kommune har vi flere grunde til at være en aktiv del af arbejdet med at udvikle en mulig ny rute mellem Faxe Ladeplads og Enø. Med Skovtårnets succes har turismen fået en helt ny betydning i Faxe Kommune. Vi har også opdaget, at udendørs oplevelser og aktiviteter er et gode både for vores virksomheder, vores beboere og vores gæster - og det vil vi gerne have mere af, ” siger borgmester Ole Vive.

”Projektet, der skaber trædesten for den nye vandrerute skal ikke mindst roses for den store velvillighed og interesse, som vores lokale lodsejere har lagt for dagen for at være med til at skabe det strategiske fundament for de næste trædesten til at realisere vandreruten, ” siger Ole Vive.

Også hos borgmesteren i Næstved, Carsten Rasmussen er der begejstring.

”Jeg glæder mig til at komme ud og vandre på ruten. Og jeg glæder mig endnu mere til, at vi med vandreruten kan give mange flere mulighed for at opleve Sydsjællands kyst- og herregårdslandskaber, som har så fantastisk en variation af landskabstyper. På den 100 km lange vandring når man igennem unikke fjordlandskaber, går langs Sjællands største å og omkring det største højmoseområde øst for Lillebælt og det enestående Faxe Kalkbrud. Næsten hele ruten løber gennem de smukke sydsjællandske løvskove, der ligger som et omvendt U fra Karrebæk til Præstø Fjord”, siger Carsten Rasmussen, borgmester i Næstved Kommune.

”Ruten bliver anlagt, så den både giver en oplevelse til hundelufteren en tirsdag eftermiddag, københavnerfamilien og vandregruppen, som bruger en forlænget weekend hernede – og som også vil benytte sig af lokale virksomheder inden for overnatning, forplejning, udstyr og formidling. Vi har i forvejen godt med vandrestier i Næstved Kommune. Men med den nye rute kan vi få skabt en manglende forbindelse på tværs af Sydsjælland, og vi får en grøn rute, hvor man i sit eget tempo kan nyde vores dejlige natur og komme rundt i alle kanter”, tilføjer borgmester Carsten Rasmussen.

Foto:VisitSydsjælland-Møn

Bæredygtig udvikling

Vandreruten skal også være trækplaster for danskere, der er sultne efter oplevelser i weekender og ferier. Vi søger nemlig gerne mod natur og kyster, når vi har fri, fortæller Martin HH Bender, der er direktør i Visit Sydsjælland & Møn. Det gælder også de internationale turister

Ifølge Martin HH Bender vil vandreruten smitte positivt af på hele Sydsjælland.

”Vandreturismen er i voldsom vækst og tiltrækker et moderne publikum, særligt fra Tyskland, men danskerne er også blevet vandregale. En vandregæst bruger omkring 1.000 kr. i døgnet, så det vil skabe en merindtægt for alle aktørerne langs ruten. Vores erfaringer fra Klintekongens Rige, som sidste år blev kåret til Europas bedste, viser også, at en populær vandrerute kan være med til at brande en destination positivt. Frem for alt håber vi, at ruten kan være med til at binde kultur- og naturoplevelser fra kyst til kyst bedre sammen. Der ligger et kæmpe uudnyttet turismepotentiale, som vandreruten kan være med til at forløse, når Femern-forbindelsen åbner, og Sydsjælland og Møn skal markere sig som en destination i topklasse”.

Forslaget om den nye vandrerute tager afsæt i bæredygtig destinationsudvikling, og den kommende indsats med at anlægge ruten vil derfor ske med omtanke for den omkringliggende natur. Et hold arkitekter fra Norrøn og konsulenter fra Group NAO har fået til opgave at designe vandrekonceptet, der er brugervenligt og tager højde for dyre- og planteliv. På den måde sættes naturen i spil, men aldrig på spil.

Læs rapporten her