Tyskerne og hollænderne overnattede på Sydsjælland og Møn, men vores naboer mod nord blev hjemme

1.11.2023
Forfatter: Oliver Anthony Langhoff Perry
Foto: Feddet Strand Resort

Nye overnatningstal fra august måned viser en fremgang i antal overnattende gæster på Sydsjælland og Møn.

Positiv udvikling i destinationen

Antallet af overnatninger steg på Sydsjælland og Møn hen over sommeren.

I perioden januar til august var det samlede antal overnatninger på Sydsjælland og Møn beskedne 1% højere, end samme periode i 2022 – men denne lille vækst skal ses i lyset af at væksten i 2022 var på hele 6% og ny rekord for destinationen. 2019 bruges i mange statistiske målinger inden for turismen som sammenligningsår, da det anses for at være sidste ’normale’ år, som ikke er farvet af Coronapandemien.   

Ser man udelukkende på august måned, så ligger Sydsjælland og Møn over landsgennemsnittet.  

Hvis vi sammenligner august måned med samme måned sidste år, ser vi en fremgang i overnatninger på 4%. En god forklaring på fremgangen kan ses i den store stigning blandt udenlandske overnatninger, som er vokset med 8% i forhold til samme måned sidste år.

Overnatningsstatistik august 2023, Danmarks Statistik

Foto:Overnatningsstatistik august 2023, Danmarks Statistik

Tyskerne og hollænderne vendte tilbage

Et område, der dog virkelig har vist sig at overraske, er blandt destinationens udenlandske gæster fra syd.

August måned var god for Sydsjælland og Møn. Det høje antal af danske gæster i destinationen forblev stort set uændret sammenlignet med året før, og samtidig var der en signifikant vækst af tyskere og hollændere.

De tyske gæster kom for alvor tilbage til Danmark sidste år. Her kunne vi i august måned se en helt konkret stigning i antal overnatninger på 47% i forhold til 2019 og 8 % i forhold til 2022. I konkrete tal er det næsten 66.000 tyske overnatninger alene i august 2023. Det svarer til halvanden gang Bornholms befolkning.

De hollandske gæster har også fået øjnene op for Sydsjælland og Møn. Tilbage i 2019 var der lige under 19.000 hollandske overnatninger i destinationen. I august 2022 steg det antal drastisk med 56% til lidt over 25.000. Antallet af overnatninger fortsatte med at stige denne august måned, og den procentvise stigning var faktisk større, end den tyske. Antallet af hollandske overnatninger i august 2023 steg, sammenlignet med august sidste år, med 15% til lidt over 28.000 overnatninger.

 

Svenskere og nordmænd lader vente på sig

Den meget positive udvikling kan dog ikke overføres til vores gæster fra nord.

Lige så godt, som det går med overnatninger fra syd, lige så dårligt går det med at få svenskere og nordmænd med at rejse til destinationen og indlogere sig på de mange skønne overnatningssteder i destinationen.

Værst ser det ud blandt de svenske besøgende. I august 2019 kunne vi tælle 3481 svenske overnatninger, og det er kun gået ned ad bakke siden da. August 2022 bød på en lille stigning på 4% i forhold til august 2019, men stigningen blev ikke ved. Denne august styrtdykkede antallet med 32% ned til 2472 svenske overnatninger.

Blandt norske overnatninger, så det heller ikke godt ud. I august 2019 talte vi 1611 overnatninger på Sydsjælland og Møn. Igen, ligesom de svenske gæster, kunne vi måle en lille stigning i august 2022, men udviklingen har ikke fortsat i år. I forhold til sidste år, var der et fald på -16% overnatninger denne august.

Et kvalificeret bud på den ret markante nedgang skal selvfølgelig ses i den nuværende kronekurs. Den svenske og norske krone er meget mindre værd, end den danske er. Derfor er det langt mindre attraktivt for svenske og norske gæster at tage til Danmark, hvor alt er meget dyrere – inklusive overnatninger.

 

Den samlede udvikling i overnatninger fordelt på nationalitet

Overnatningsstatistik august 2023, Danmarks Statistik

Foto:Overnatningsstatistik august 2023, Danmarks Statistik

Om undersøgelsen og mørketal

Hver måned indsamler Danmarks Statistik overnatningsdata på kryds og tværs af landet. De indsamlede data offentliggøres med cirka halvanden måneds forsinkelse, og er derfor af naturlige årsager bagudrettet. Der indsamles store mængder data, men der er dog grænser i forhold til, hvornår og hvordan Danmarks Statistik indsamler data i den månedlige afrapportering.

Overnatningsdata fra Airbnb og lignende platforme hos private udlejere bliver ikke talt med. Det vil sige, at når der tælles overnatninger i feriehuse, gælder det kun for bureauer med over 25 huse, oplyser Danmarks Statistik. Private udlejninger eller mindre bureauer tælles ikke op.  

Hoteller med 40 senge eller mere tælles op, men mindre overnatningssteder med mellem 10-40 senge er ikke talt med i den månedlige afrapportering. De optræder dog i en årlig rapport.

Nogle overnatningstyper er underlagt frivillig indberetning – i dette tilfælde lystbådehavnene. Her er det svært at drage nogen konklusioner, og der er derfor en stor risiko for et større mørketal.