Visit Sydsjælland & Møn

Visit Sydsjælland & Møn scorer endnu en gang højt i tilfredshedsanalyse

1.11.2023
Forfatter: Oliver Anthony Langhoff Perry
Foto: Mads Tolstrup

Siden sidste tilfredshedsanalyse i 2018, har Visit Sydsjælland & Møn vedligeholdt tilfredsheden og er endda gået frem på flere parametre

I VISM sætter vi en ære i at hjælpe vores aktører med at opnå den vækst, og de resultater, de søger. Det er vigtigt for både os og vores bestyrelse at være opdateret på vores samarbejdspartneres tilfredshed, og derfor stikker vi løbende en finger i jorden for at finde ud af, om vi er på rette kurs, og om der er noget vi kan gøre bedre, end vi allerede gør.

Derfor fik vi i september foretaget en tilfredshedsanalyse gennem Dansk Erhvervsfremme. Analysens formål er at give os et indblik i, hvor tilfredse vores samarbejdspartnere er med os og det arbejde, vi laver. Analysen tager udgangspunkt i et spørgeskema, som blev sendt til 277 samarbejdspartnere. 122 besvarede spørgeskemaet, og det giver en svarprocent på 44%, hvilket ifølge Dansk Erhvervsfremme er meget højt.

 

Vil du anbefale os til virksomheder i dit netværk?

Sidste gang, vi spurgte vores samarbejdspartnere ind til deres tilfredshed med vores arbejde, var i 2018. Her sendte vi spørgeskemaet til 236 samarbejdspartnere, hvor 126 svarede. Det gav dengang en svarprocent på 54%. 

I september i år svarede 86% af de adspurgte, at de er tilfredse med VISM. 89% svarer, at de vil anbefale VISM til andre virksomheder. I 2018 svarede 91%, at de var helt eller delvist tilfredse med VISM og 58% ville med høj sandsynlighed anbefale VISM, mens 14% i mindre grad ville gøre det.

En mere konkret måde at måle forskellen er med værktøjet Net Promoter Score. Værktøjet bruges til at måle loyalitet – altså hvor stor sandsynligheden er for, at andre vil anbefale din virksomhed. VISM ligger i år med et gennemsnit på +47, hvilket er tre pladser højere, end i 2018 hvor scoren var på +44. Modellen måler i et interval fra -100 til +100. Et resultat mellem 0-50 vurderes at være godt. Man kan, udover gennemsnittet se, at de virksomheder, der arbejder tæt sammen med VISM, har vurderet os væsentlig højere. Her har vi en score på +77, hvilket må siges at være et rigtig flot resultat.

 

Kommunernes overordnede tilfredshed med Visit Sydsjælland & Møn

På trods af en ret lille stikprøve, kan vi alligevel se et mønster i vores fire ejerkommuners tilfredshed. Selvom tilfredshedsscoren varierer lidt, så er de fire kommuner i destinationen tilfredse, og VISM scorer over 4,5 ud af en skala på fem.

Vordingborg melder ind med en score på 4,65, Stevns melder om en tilfredshed på 4,62, Næstved Kommune melder tilbage med en score på 4,58 og Faxe stemmer 4,57 ud af 5.

Vi har også sendt spørgeskemaet til samarbejdspartnere, der ligger uden for destinationen. Dem, vi har adspurgt, melder tilbage med en virkelig høj tilfredshedsscore på 4,82 ud af fem.

I 2018 var tilfredsheden en smule lavere nogle steder, men ikke signifikant meget lavere. Her gav Næstved os en score på 4,32, Vordingborg gav os en identisk score på 4,65, Faxe gav os i 2018 en lidt højere score på 4,67, mens vi dengang fik en noget lavere score hos Stevns på 4,20. I 2018 sendte vi også vores spørgeskema til samarbejdspartnere udenfor destinationen, og her fik vi en lidt lavere score på 4,70 – dog stadig en meget høj score.

Tilfredshedsanalyse

Foto:Tilfredshedsanalyse 2023, Dansk Erhvervsfremme

Indsatser og workshops

Vi har også spurgt vores samarbejdspartnere ind til deres holdning til og tilfredshed med en række nuværende og fremtidige indsatser, VISM strategisk arbejder med. Hver eneste af de i alt 11 strategiske indsatser, VISM arbejder med, blev vurderet til en tilfredshed på over 4 ud af 5. Der er dog enkelte indsatser, som har scoret særlig højt hos de adspurgte samarbejdspartnere.

VISM’s naturværdier blev mødt af en tilfredshedsvurdering på 4,4 ud af 5. Vores naturværdier dækker over vores arbejde med at højne serviceniveauet og nå et større publikum via vores turistinformationer. Dette sker blandt andet gennem vores fokus på salg og konvertering i vores kampagner, som får turisterhvervet til at blive mere tilgængelige på digitale platforme. Indsatsen ’Salg og konvertering’ har derudover samme score på 4,4 ud af 5. I spørgsmålet, om hvorvidt samarbejdspartnerne føler, at de får udbytte af at arbejde sammen med VISM, scorer vi 4,3 ud af 5.  

Tilfredshedsanalyse

Foto:Tilfredshedsanalyse 2023, Dansk Erhvervsfremme

Også VISM’s indsatser med workshops har kastet gevinster af sig. 87% af dem, der har deltaget til vores workshops og besvaret spørgeskemaet, er helt eller delvist tilfredse. 73% svarer, at de har fået udbytte af workshops i form af ny viden, og så har 100% svaret, at de har opnået en økonomisk optimering gennem workshoppen.  

VISM har altså bibeholdt sin position og tilfredshed blandt vores samarbejdspartnere og ejerkommuner på en masse forskellige parametre. På flere parametre er vi endda gået fremad og har forbedret vores samarbejde med partnere og kommuner, hvilket har ført til en øget tilfredshed.