Få de lokales tips til de bedste fiskespots i Præstø Fjord

Foto: VisitSydsjælland-Møn

De lokale kender Præstø Fjord, som var det deres egen bukselomme. Her på siden har vi samlet deres bedste tips til de kroge og hjørner af Fjorden, hvor du finder de bedste fiskespots. 

Nysøkrogen og nordover langs Hollænderskoven

Er du i waders så placer dig, så du kan affiske både sivkanten mod vest og det lidt dybere vand mod øst. Sjov og spændende plads, der kan kaste lidt af hvert af sig. 

Blød bund, ålegræs, blæretang, trådalger, vandaks, sand-, hjerte- og blåmuslinger, tanglopper, rejer, småsild, tobis, småskaller m.v. Masser af mad, skjul og fine bundforhold. Lad dig ikke skræmme af, at der nogle steder er ren sandbund. Gedder, aborrer og havørreder kan være alle steder afhængig af dagens lys, solpåvirkning, temperaturer og vindretning. 

Husk fredningszonen ved Even Å.

Vestsiden af fjorden

Relativt lavvandet område, hvor der skal wades noget ud fra kysten, men så kan man til gengæld fiske 360 grader rundt. I foråret store chancer for stimer af målsfisk, i efteråret ørreder, der trækker mod åerne. 

Blød bund, ålegræs, blæretang, trådalger, vandaks, sand-, hjerte- og blåmuslinger, tanglopper, rejer, småsild, tobis, småskaller m.v. Masser af mad, skjul og fine bundforhold. Lad dig ikke skræmme af, at der nogle steder er ren sandbund. 

Husk fredningszonerne ved Even Å, Rødlersbæk, Krobæk og Herredsbæk. 

Nordsiden af fjorden

Fedkrogens sandede bund kan være rigtig god på en tidlig forårsdag, med vestenvind, hvor solen har varmet vandet op, men en forårsgråvejrsdag med jævn pålandsvind og gang i vandet kan også gå hen og blive travl. Det det handler om er at der er varme i luften og dermed i vandet. 

Betalingsparkering ved Feddet Camping, hvor der kan gåes i vandet ved Fedhavn, eller gå forbi pumpestationen ved Sivet og hop i vandet der. 

Parkér ved svinget ved Egemosevej og Sivet og gå ned til fjorden, hvor der på dette stræk bliver relativt hurtig dybt. 

Blød bund, ålegræs, blæretang, trådalger, vandaks, sand-, hjerte- og blåmuslinger, tanglopper, rejer, småsild, tobis, småskaller m.v. Masser af mad, skjul og fine bundforhold. Lad dig ikke skræmme af, at der nogle steder er ren sandbund. Fisk både det lave og det dybe af – gedder, aborrer og havørreder kan være alle steder afhængig af dagens lys, solpåvirkning, temperaturer og vindretning. 

Husk fredningszonen ved Herredsbæk. 

Østsiden af fjorden

Østsiden er præget af en vis utilgængelighed for lystfiskere i waders, men hvis du er flydende er det værd at fiske grænseområdet mellem lys og mørk bund af samt, tidevands-/sejlrenderne omkring Lille- og Storeholm. Kast ind på det lave lyse og spin ud over kanten til det mørke. 

Kastefiskeri fra båd, vestenvind på en solskinsdag i foråret kan være rigtig interessant og givende. 

Blød bund, ålegræs, blæretang, trådalger, vandaks, sand-, hjerte- og blåmuslinger, tanglopper, rejer, småsild, tobis, småskaller m.v. Masser af mad, skjul og fine bundforhold. Lad dig ikke skræmme af, at der nogle steder er ren sandbund. Fisk både det lave og det dybe af – gedder, aborrer og havørreder kan være alle steder afhængig af dagens lys, solpåvirkning, temperaturer og vindretning.