Corona - INT

Hjælp os med at blive klogere på Coronakrisens konsekvenser

31.3.2020
Foto: VDK

60 virksomheder i SydkystDanmark har deltaget i spørgeskemaundersøgelse fra Danske Destinationer. Resultatet tegner et meget dystert billede. Analysen gennemføres også i denne uge og vi vil gerne opfordre dig til at deltage.

Tab af omsætning, aflyste arrangementer, problemer med likviditeten, fyringer og hjemsendte medarbejdere.

Sådan kan resultatet af sidste uges undersøgelse fra Danske Destinationer sammenfattes.

60 af vores aktører i turismeerhvervet i Destination SydkystDanmark har bidraget med svar – og det sætter vi stor pris på -  det hjælper os med at blive klogere på, hvordan vi bedst kan bidrage her i krisen.

BEMÆRK, at undersøgelsen gennemføres igen i denne uge og vi håber, du vil bruge tid på at svare.

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=PEPGS4Q5LN1J

 Deadline for besvarelser er torsdag inden midnat.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen

Undersøgelsen dækker ugen 16. til 22. marts.

  • 80% melder om aflyste møder og events
  • 80% melder om mistet omsætning
  • 70% melder om fald i antal gæster
  • 27% oplever problemer med likviditeten
  • 32% har hjemsendt medarbejdere med lønkompensation
  • 17% har måtte afskedige medarbejdere

Mange har mistet al omsætning

Ud af de respondenter, der har oplevet fald i omsætningen, svarer næsten halvdelen, at de har mistet, hvad der svarer til 91-100% af omsætningen.

Det samme gør sig gældende, når det gælder fald i antal gæster/kunder. Her svarer 48% at de har mistet næsten alle gæster, altså mellem 91-100%.

Aflysninger efter påske

Desværre ser det ud til, at krisen også rammer vores turismeaktører efter påske.

87% oplever, at antallet af fremtidige danske bookinger er faldet.

Hjælpepakker får blandet modtagelse

Analysen viser at de mange offentlige hjælpepakker får en blandet modtagelse.

18% svarer, at initiativerne slet ikke får en positiv effekt på forretningen. 32% svarer ’i lav grad’ og 32% svarer ’i nogen grad’. Omvendt svarer i alt 19%, at de mener, at hjælpepakkerne enten i høj grad eller meget høj grad og vil afhjælpe krisen hos virksomheden.

HUSK, at du har mulighed for at deltage i undersøgelsens næste etape – ved at følge dette link.

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=PEPGS4Q5LN1J

Deadline for besvarelser er torsdag inden midnat.

Dine svar hjælper os med at blive klogere på, hvilken indsats turismeerhvervet i Destination SydkystDanmark har behov for.