Outdoor-Culture: Nye sæsoner og målgrupper

Foto: Mads Tolstrup

Projektet analyserer, tester og markedsfører special interest turisme og kultur- og naturbaserede oplevelser på Sydsjælland, Møn og i Fjordlandet, som skal skabe øget værdi for turismeaktører i ydersæsonerne.

Formål

Projektets overordnede mål er, at destinationens virksomheder får flere besøg fra internationale turister i ydersæsonen, hvor der er uudnyttet kapacitet, så de besøgende skaber værdi i destinationerne, hos virksomhederne og kulturattraktionerne. Herigennem bidrager projektet desuden til en styrket bæredygtighed af turismen. Dette skal ske gennem test af nye målgrupper og special interest rejsende samt tiltrækning af flere internationale turister ved at skærpe fortællingen om special interest ophold og oplevelser i spændingsfeltet mellem kultur og natur.

Indsatser

SPOR 1: ANALYSE OG MÅLGRUPPEINDSIGT

Som første fase gennemføres analyser, der skal kvalificere prioriteringen og bearbejdningen af de nye internationale målgrupper. Analyserne giver indsigt i målgruppernes markedspotentiale for destinationerne, brugerrejse, adfærd mv. og skaber et databaseret grundlag for den efterfølgende indsats.

SPOR 2: UDVIKLING OG TEST AF KONCEPTER

På baggrund af analyserne bliver der udvalgt en række nye interessebaserede målgrupper og defineret koncepter for special interest og kultur/naturophold, som skal testes i destinationerne. Testene vil være kvalitative tests i form af repræsentanter fra målgrupperne, som inviteres til destinationerne for at afprøve produkter og attraktioner. Som led i testen bliver gennemført kvalitative undersøgelser, hvis resultater vil blive delt med virksomheder i destinationen – eksempelvis 1:1 eller gennem seminarer/workshops. 

SPOR 3: INTERNATIONAL MARKEDSFØRING OG PRESSE

Ud fra spor 1 og 2 fastlægges en markeds- og mediestrategi og der udvikles en skærpet fortælling for oplevelser i krydsfeltet kultur og natur. En vigtig del af markedsføringsarbejdet vil være udvikling og produktion af nyt relevant content (billeder, video eller lyd), som er tilpasset de nye sæsoner og målgrupper.

SPOR 4: IMPLEMENTERING

Som afslutning på projektet opsamles erfaringerne, indsatsen evalueres og der udarbejdes en plan i samarbejde med det lokale erhvervsliv om kommende bearbejdning af målgrupperne i ydersæsonerne i destinationsregi. Der defineres målepunkter og datatilgang for den videre opfølgning på indsatsen.

Projektperiode

1. maj 2022 – 31. april 2025

Vil du vide mere?

Stephanie Hamilton

Projektleder

sh@vism.dk

Sydsjælland & Møn Fjorlandet

DKNT

 

Projektet er støttet af:

  ERST logo