Turismens Data Hub

Foto: Mads Tolstrup

Ambitionen med dette projekt er at etablere en ny national dataplatform, som skal bidrage til at øge dansk turismes konkurrenceevne gennem klog og innovativ brug af data. Med mere data kan turismevirksomheder opnå nye indsigter i turisternes adfærd og dermed træffe bedre beslutninger.
 

Formål

Projektets formål er at forankre en fælles national dataplatform, der skal understøtte det danske turismeerhverv og destinationsselskaberne i at anvende data til strategisk udvikling af deres forretning og destination. Projektet er således et væsentligt bidrag til at skabe en mere bæredygtig udvikling i dansk turisme – på alle bundlinjer og med afsæt i viden og aktuelle data. Med en fælles dataplatform for dansk turisme kan vi sikre en mere konkurrencedygtig turismeindustri i Danmark sunde virksomheder, glade gæster og lokal vækst.

Indsatser

Projektet indeholder fem spor, som tilsammen skal sikre et markant og samlet kompetenceløft af dansk turisme og et harmonisk økosystem for databaseret arbejde i verdensklasse. Hvert spor har forskelligt fokus:

1. National forankring: Fokus er på at etablere en KAM-funktion på nationalt niveau, der kan bygge bro mellem central udvikling og decentral behovsopbygning, og som kan organisere samarbejdet om platformen partnerne imellem, så der sikres optimalt udbytte for virksomhederne.

2. Lokal on boarding: Fokus er på at få forbedret særligt de mindre destinationsselskabers kompetencer, så de bliver i stand til at bruge platformen.

3. Decentral værdiskabelse: Fokus er på at sikre adgang til specialistkompetencer inden for BI (Business Intelligence) og kompetenceudvikle, særligt for de større destinationsselskaber, så de bliver i stand til at lave mere avanceret brug af platformen til gavn for værdiskabelsen hos deres lokale virksomheder.

4. Strategisk udvikling: Fokus er på at give særligt de største destinationsselskaber mulighed for at udvikle en mere avanceret og lokalt tilpasset brug af platformen.

5. Projektadministration: Fokus er på at administrere projektet, fx ift. at forestå udbud, afrapportering mm.

Projektperiode

1. april 2023 – 30. marts 2025

Vil du vide mere?

Stephanie Hamilton

Projektleder

sh@vism.dk

Vibeke Tejlmand

Netværks & Turismeservicechef

vt@vism.dk

Sydsjælland & Møn Fjorlandet

Nordsjælland

Sjælland VLF

Bornholm

Limfjorden WoCo Århus
DKNT
Himmerland VisitDenmark
Herning
Destination Nord Vesterhavet
Vadehavskysten
Nordvestkysten Trekantområdet
Destination Fyn Kystlandet Sønderjylland

 

 

Projektet er støttet af:

  ERST logo