Gavnø Go Fly

Nye tal viser, at turismen har haft større betydning for Sydsjælland og Møn

1.11.2023
Forfatter: Oliver Anthony Langhoff Perry
Foto: Mads Tolstrup

De seneste tal fra rapporten ’Turismens Økonomiske Betydning 2021’ er nu ude, og de peger på en stabil kurs og en generel fremgang i turismen i hele destinationen.

Udviklingen i turismen gik den rigtige vej på Sydsjælland og Møn på flere forskellige nøgleparametre i 2021. Det viser den årlige rapport, ’Turismens Økonomiske Betydning’, som hvert år udgives af Visit Denmark i samarbejde med Center for Regional Turismeforskning.

Opsving   

Den totale udvikling i turismeforbruget er et af de punkter i rapporten, der er mest centralt. Ser man på destinationens udvikling i sin helhed, steg udviklingen i destinationen fra 2012 til 2019 med lige under en milliard. Turismeforbruget faldt i 2020 som følge af Coronavirus, men steg igen efterfølgende og overgik endda forbruget i 2019. Turismeforbruget udgjorde i 2021 2,5% af det samlede udbud på Sydsjælland og Møn. Det vil sige, at 2,5% af det samlede vareudbud på hele Sydsjælland og Møn i 2021 var direkte turismerelateret. Det er højere, end landsgennemsnittet, der samme år lå på 1,8% af det samlede udbud. Turismeforbruget var ikke kun med til at løfte turistaktørerne i destinationen, for det høje forbrug medførte også 1,14 milliarder kroner i direkte turismeafledte skatter. Af dem gik 177 millioner til de fire kommuner. 

Tøbbe 1

Foto:Rapport: Turismens økonomiske betydning i Visit Sydsjælland & Møn, Visit Denmark

Overnatninger og forbrug

Et andet interessant sted at kigge er på turisternes forbrug fordelt på overnatningsform. Her ligger Sydsjælland og Møn under gennemsnittet, når det gælder hoteller, feriecentre og vandrehjem. Turister, der benyttede sig af disse overnatningsformer, stod i 2021 for 46% af den samlede turismeomsætning i destinationen. Samtidig udgjorde turister på kommercielle overnatningssteder 55% af det samlede turismeforbrug i resten af Danmark. Det giver god mening, når man tager i betragtning, camping udgjorde 42% af det samlede antal registrerede overnatninger i 2021. 

Tøbbe 2

Foto:Rapport: Turismens økonomiske betydning i Visit Sydsjælland & Møn, Visit Denmark

Dette tal er dog ikke ens i alle af de fire kommuner, der udgør destinationen. I Vordingborg stod gæster i lejede feriehuse og helårsboliger for 64% af det samlede turismeforbrug, mens hoteller og feriecentre stod for lige under 30 %. Camping, lystbådehavne og vandrerhjem stod tilsammen for 15% af den samlede omsætning.

I Næstved så det anderledes ud. Her står hoteller og feriecentre for 57% af det samlede turistforbrug, mens de lejede feriehuse og helårshuse står for 27%. Campingpladser, lystbådehavne og vandrerhjem står samlet set for 15,5% af omsætningen.

Tøbbe 3

Foto:Rapport: Turismens økonomiske betydning i Visit Sydsjælland & Møn, Visit Denmark

Lidt i samme boldgade som Næstved, så havde Faxe Kommune også størst turismeforbrug blandt de gæster, der indlogerede sig på hotellerne og feriecentrene. De stod for 34 %, mens de lejede huse på 26 % faktisk bliver overhalet af campingpladserne, som kommer på en stærk andenplads med 31%. Forbruget er meget mere jævnt fordelt i Faxe Kommune, når man sammenligner med dens nabokommuner.

På Stevns minder billedet i højere grad om Vordingborg. Her kommer de lejede huse på en klar førsteplads med hele 61% af det samlede forbrug. Lige efter kommer hoteller og feriecentre med 36%, og de tre sidste overnatningsformer udgør samlet 14%

Tøbbe 4

Foto:Rapport: Turismens økonomiske betydning i Visit Sydsjælland & Møn, Visit Denmark

Hvad brugte turisterne så deres penge på? Det korte svar er Detailhandel og andre produkter. Det samlede turismeforbrug var i 2021 2,75 milliarder kroner, hvor 1,19 milliarder af de kroner blev brugt på turismeprodukter – Altså overnatning, restauranter, rejseservice, kultur og forlystelser og lokal transport. Rejseservices forstås i denne undersøgelse som rejsebureauer og rejsearrangører.  1,55 milliarder blev alene brugt i detailhandlen på kryds og tværs af destinationen. Begrebet detailhandel dækker i dette tilfælde over varer, turisterne køber i supermarkeder og brændstof. Rundt regnet lå 56% af det samlede forbrug i detailhandlen og på andre produkter. Blandt turismeprodukterne var de største poster restaurantbesøg, overnatning og lokal transport det, som gæsterne brugte flest penge på, under deres besøg.

Tøbbe6

Foto:Rapport: Turismens økonomiske betydning i Visit Sydsjælland & Møn, Visit Denmark

Turismen ryster mere af sig, end bare forbrug. Flere turister betyder et øget behov for mere personale til at tage imod dem, give dem en god service, et sted at sove og god mad på bordet. Turismen skaber arbejdspladser, og det gjorde den i vores destination i højere grad, end resten af landet i 2021. Højest var antallet af turismeskabte årsværk i 2019, hvor skalaen toppede på 3820, men grundet Coronavirus faldt tallet i 2020 og 2021. Alligevel var 4,7 % af destinationens årsværk turismeskabte, mens landsgennemsnittet i samme periode lå på 3,9%.

 

Turismens værdi

Men hvilken værdi har turismen så for Sydsjælland og Møn? En konkret måde at måle selve værdien er, ved at se på værditilvæksten. Værditilvæksten er det beløb, der er tilbage af den samlede omsætning, når man trækker varens produktionsomkostning fra. Det er altså de penge, der går til medarbejdernes løn og virksomhedens profit. Og her lå destinationen i 2021 over det nationale gennemsnit, på trods af en Coronarelateret nedgang i profit. Sydsjælland og Møns værditilvækst var i 2021 på 1,4 milliarder kroner, og det svarer til 3,8% af den samlede værditilvækst. Turisme udgjorde 3,4% af værditilvæksten i region Sjælland og 2,7% i hele landet. 

Tøbbe 6

Foto:Rapport: Turismens økonomiske betydning i Visit Sydsjælland & Møn, Visit Denmark

Turismen kom tilbage på rette kurs i 2021 efter chok-året 2020. Året mundede ud i 1.183.000 registrerede overnatninger, hvilket var højere, end 2019. De 2,8 milliarder kroner, som turisterne brugte på Sydsjælland og Møn understøttede de 3141 årsværk, som udgjorde 4,7% af alle fuldtidsjob i destinationen og 4,1% af det samlede skatteprovenu i destinationen.

Visit Sydsjælland & Møn var i 2021 en central spiller i turismeindsatsen og på sin vis også en del af det resultat, der kan måles. Turismeaktørerne fik vendt skuden i deres forretninger, men hvordan er deres forhold til VISM?