Sådan skaber Stevns Klint Verdensarv balance mellem natur og turister

17.6.2022
Foto: Frame & Work

I Stevns Klint Verdensarv vil man skabe oplevelser i naturen på naturens præmisser. Læs Tove Damholts bud på, hvordan man sikrer en god naturoplevelse, mens man passer på naturen.

Hos Stevns Klint Verdensarv er naturen en del af kerneoplevelsen. De vil skabe en naturattraktion, der er forenelig med, at man kan være og bo der som lokal, men det skal også være muligt at tjene penge på det – uden at ødelægge naturen.

”Vi står i en kæmpe klima- og biodiversitetskrise. Undersøgelser viser, at der er flere, der handler på klimakrisen, hvis de har oplevelser i naturen og føler en forbundethed til naturen. Det potentiale vil vi gerne være med til at udbrede med Verdensarven” siger Tove Damholt, chef for Stevns Klint Verdensarvskontor.

Stevns Kommune, Stevns Erhvervsråd, Stevns Klint Verdensarv, en række interessenter og lokale aktører og foreninger er gået sammen om netop det i Stevns Klint Partnere. En af indsatserne er at styrke naturen på naturens præmisser.

”Eksempelvis har Selskabet Højeruplund et stykke overdrev, som de plejer og sammen med andre partnere har fået midler til fra den Danske Naturfond. Stevns Kommune har udlagt et område ved Boesdal som naturområde, så der naturligt bliver skabt mere natur langs med klinten,” siger hun.

 

Fokus på de besøgendes aftryk og mobilitet

Når naturen er så stor en del af ens kerneoplevelse, kan der opstå udfordringer ved mange besøgende. Under Coronakrisen var Stevns Klint yderst velbesøgt, hvilket belastede det område, hvor de fleste tog hen.

Via besøgstællere kunne Tove og samarbejdspartnerne følge med live og se, at nogle tidspunkter i weekenden nærmede sig max kapacitet.

”En løsning blev et midlertidigt skiltekoncept, som vi kan sætte op og i løbet af dagen udskifte skiltene, så vi er klar til at kunne henvise besøgende til et andet sted i det tidsrum. Den situation er vi ikke i nu, men vi har skiltene klar, hvis det skulle ende i den situation igen,” forklarer Tove Damholt.

Det er kommunen, der monterer skiltene, men det er aktører på stedet, der udskifter fladerne. Det kan fx være Rødvig Kro & Badehotel og så bestemmer de, hvad der skal stå på dem den pågældende dag.

”De midlertidige skilte siger eksempelvis ’der er også dejligt i Tryggevælde Ådal’, ’spis en is i Store Heddinge og kom tilbage’ og man kan sagtens udvide det med ’Skovtårnet er et besøg værd’. De skal vise folk rundt i destinationen, for hvis alle skal have en god naturoplevelse, skal de ikke alle være samme sted på samme tid. Det mindsker også presset og sliddet på naturen de enkelte steder,” siger hun.

Foto:Mads Tolstrup

Samarbejde er nøglen

Tove forklarer, at ud over at skifte skilte, er de lokale partnere også inde over andre projekter. En fælles folder er blevet udarbejdet, hvori leje af landcykler og en gratis klintebus bliver promoveret. 

Der er folderholdere langs klinten, og det er aktørerne derude, som sørger for at fylde dem op. Man ville aldrig kunne finansiere, hvis der var én medarbejder, der skulle køre ud og gøre det. Vi har et fabelagtigt samarbejde ude langs klinten, som er helt essentielt for, at det kan lade sig gøre. De lokale aktører er med til at skabe gode turistoplevelser,” siger hun.

Landcyklerne kan lejes hos lokale aktører, der er gået sammen om at drive netværket. Man kan eksempelvis leje en cykel hos Rødvig Kro & Badehotel og stille den hos en af de andre i landcykel-netværket. Samarbejdet skaber frihed for besøgende, som ikke absolut skal tilbage med cyklen til der, hvor den blev lejet, og det gør samtidig transporten på Stevns mere miljøvenlig.


Udfordringer løses med kommunikation

Nogle lokale borgere oplever gener ved turismen, som verdensarvskontoret arbejder for at mindske. De betaler prisen for turismen, men får som sådan ikke udbytte af den.

”Vi spørger dem om, hvad de opfatter som de største gener. Vi hører, at det især er cykler på Trampestien og løse hunde. Det er noget vi løbende arbejder med. For eksempel sætter vi skilte op, men så få som muligt, så naturoplevelsen ikke bliver ødelagt,” siger Tove Damholt.

Tove Damholt forklarer, at de generelt tror på, at turister gerne vil gøre det rigtige. Så det gælder om at kommunikere til dem, hvad det rigtige er. Dog er det en udfordring at vide, hvor kommunikationen skal være placeret, så den bliver modtaget. Og her er det nødvendigt at prøve sig frem.

”På landcyklerne er der sat et klistermærke på, hvor der står ’We love bikes, but please no bicycles on the footpath along the cliff’. De lokale beboere i området konstaterer, at de stort set aldrig ser de orange landcykler derude. Det har en klar effekt at skrive det direkte på cyklerne, da det er tydeligt for brugerne,” siger Tove.


Nyt way-finding-projekt i pipeline

Det er ikke kun fysiske skilte eller stickers på cykler, der løser udfordringer i forhold til turisters adfærd. Selv naturen er blevet brugt til at nudge besøgende, når turister er gået ind i private haver langs Trampestien.

”Det har vi blandt andet løst ved at lægge sten eller sætte buske op, som naturligt guider turisten den rigtige vej. På den måde har vi fået mere natur og ikke ødelagt naturoplevelsen med flere skilte. Vi bruger simpelthen naturen som et nudging-greb,” forklarer Tove Damholt.

Stevns Klint Verdensarv er ikke i mål i arbejdet med at finde ud af, hvor og hvordan besøgende er mest modtagelige over for retningslinjer. Et nyt projekt er i pipeline, hvor der skal findes endnu flere løsninger på way-finding til gavn for turister, de lokale og naturen.

 

Læs også Destination SydkystDanmarks guide til Go' naturstil her.

Stevns Klint

Foto:VisitSydsjælland-Møn