Millioner på vej til turismen på Sydsjælland & Møn og Sydhavsøerne

Foto: VisitSydsjælland-Møn

Sydsjælland & Møn og Sydhavsøerne blev ultimo juni bevilget to millioner kroner til international markedsføring. Den nye store bevilling betyder, at der nu kan tales med endnu større stemme i den udenlandske markedsføring.

”Sydsjælland & Møn og Sydhavsøerne vil være en attraktion, ikke en tankstation! Vi har virkelig svært ved at få armene ned,” siger Martin HH Bender, direktør i VisitSydsjælland-Møn.

Årsagen til jublen er, at VisitSydsjælland-Møn sammen med VisitLolland-Falster i slutningen af juni blev tildelt to millioner kroner til international markedsføring af de to destinationer. Midlerne stammer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens pulje til fremme af turismen i Danmark.

”Det her er et klart signal fra Erhvervsstyrelsen om, at vi har fat i noget helt rigtigt med den tværkommunale alliance. I fællesskab har vi ét af Danmarks absolut bedste turismeprodukter og de 2 millioner kroner giver os ekstra styrke til at fortælle vores historie i resten af Europa,” siger Martin HH Bender.

”Vi har mange internationale gæster fra en bred vifte af lande og vi får nu mulighed for via de yderligere midler at sætte endnu mere skub i at udnytte det potentiale, der er på de internationale markeder i de kommende år, siger han.  

”Det tætte samarbejde med erhvervet og muligheden for at endnu flere nu vil sætte fokus på de internationale markeder, da synergierne kan blive endnu større, ser vi frem til at udvikle.”

”Sydsjælland & Møn og Sydhavsøerne vil være en attraktion, ikke en tankstation! Vi har virkelig svært ved at få armene ned,” Martin HH Bender, direktør i VisitSydsjælland-Møn.

Solopgang Møns Klint

Foto:VisitSydsjælland-Møn

Skal generere nye arbejdspladser

VisitSydsjælland-Møn og VisitLolland-Falster har i fællesskab ansøgt om midler igennem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens pulje til lokale og tværgående turismeprojekter. Midlerne er ansøgt inden for kategorien international markedsføring med titlen:  Internationalt markedsføringssamarbejde i Østersøregionen mellem VisitLolland-Falster og VisitSydsjælland-Møn.

”De ekstra penge til markedsføringen skal selvfølgelig skabe vækst i de udenlandske overnatninger, og dermed en øget omsætning i turismen. I sidste ende vil det altså også kunne skabe flere arbejdspladser i vores destinationer,” siger Martin HH Bender.

De to turismeorganisationer etablerer et markedsføringssamarbejde, hvor det samlede område Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster og de mange attraktioner i området blive markedsført på fire markeder; Tyskland, Holland, Sverige og Norge.

Det er planen, at midlerne skal gå til markedsføringskampagner lige som der også vil blive lagt stor vægt på at bearbejde udenlandske medier. Også brugen af de såkaldte influencers er en del af kampagnerne i udlandet.