Billedgalleri

Vilkår for anvendelse af materiale fra skyfish

Foto: VisitSydsjælland-Møn

Vilkår for anvendelse af Visit Sydsjælland & Møns billed- og videomateriale fra https://www.skyfish.com/p/sydkystdanmark

Hermed overdrages vederlagsfrit en ikke eksklusiv brugsret til materialet.

Billederne må alene anvendes i forbindelse med markedsføring af de fire kommuner Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg som rejsemål, herunder markedsføring i alle skrevne medier, såvel danske som udenlandske (f.eks. reklamer, brochurer, plakater, outdoor markedsføring, blade, aviser), i alle elektroniske og digitale medier og på Internettet.

Brugsretten til billedmaterialet fra skyfish.com/p/sydkystdanmark må ikke videreoverdrages til tredjemand.

Billedmaterialet må ikke redigeres. Fotografens navn skal altid angives i forbindelse med brug af det enkelte billede.

I tilfælde hvor det ikke er teknisk og æstetisk muligt at angive fotografens navn, skal der indhentes særlig tilladelse ved VisitSydsjælland-Møn A/S.

Billedmaterialet må ikke anvendes på en krænkende måde eller i en krænkende sammenhæng. Det vil f.eks. anses som krænkende, såfremt et billede anvendes på produkter, som sælges med fortjeneste for øje (bl.a. plakater, postkort, kort, spil, nøgleringe og lign.). Såfremt billedmaterialet indeholder afbildninger af kunstværker eller andre ophavsretlige beskyttede værker, skal kunstnerens eller andre rettighedshaveres skriftlige samtykke til brug af billedmaterialet indhentes.

Såfremt nærværende vilkår ikke overholdes, kan VisitSydsjælland-Møn A/S gøre enhver misligholdelsesbeføjelse gældende – herunder fremsætte erstatningskrav - og brugsretten til billedmaterialet vil, efter forudgående påkrav, ophøre med øjeblikkelig virkning. VisitSydsjælland-Møn A/S kan til enhver tid gøre sine rettigheder gældende og kan til enhver tid - også i tilfælde, hvor der ikke foreligger misligholdelse eller krænkelse - med rimeligt varsel tilbagekalde brugsretten, uden at der kan fremsættes krav af nogen art i forbindelse hermed overfor VisitSydsjælland-Møn A/S.

VisitSydsjælland-Møn A/S forbeholder sig at videreføre eventuelle krav, der måtte blive rejst mod VisitSydsjælland-Møn A/S af en eller flere fotografer, som følge af tilsidesættelse af nærværende vilkår, herunder krænkelse af en eller flere fotografers ophavsrettigheder.

Enhver tvist vedrørende forståelsen af nærværende vilkår skal afgøres ved anvendelse af dansk ret med Sø- og Handelsretten i København som værneting. Brugsretten til billedmaterialet er betinget af, at ovennævnte vilkår tiltrædes.

Senest opdateret: januar 2022

         GÅ TIL BILLEDARKIV HER