Tag på fuglesafari i havkajak og se den nye naturnationalpark fra søsiden

Foto: Tage Klee

Turen begynder på havnen i Nyord By. Her kan du sætte havkajakken i vandet fra slæbestedet eller fra en af de små broer.

Inden du går på vandet, bør du gå en lille tur i den charmerende Nyord by. Det er en af Danmarks bedst bevarede landsbyer, fordi man her lod gårdene blive liggende i det gamle landsbyfællesskab under udskiftningen i 1800-tallet. I hele Danmark lagde man små marklodder sammen til større enheder i produktiviteten og effektivitetens navn og flyttede de fleste gårde ud i nærheden af markerne, men altså ikke på Nyord. Derfor er det af de få steder i Danmark, hvor man kan få en fornemmelse af, hvordan en landsby så ud før i tiden.

Når du er kommet på vandet og ror ud gennem havnemundingen mod syd kommer du ud på Stege Bugt. Sæt kurs mod sydøst langs Nyord Enge. Allerede her venter en af turens store naturoplevelser. Nyord Enge er et af det største strandengsområder i det østlige Danmark og et sandt eldorado for vadefugle. Her spiser og raster tusindvis af ænder, gæs og vadefugle året rundt, og mange af dem yngler her også.

Kobbersneppe, strandskade, klyde, vibe, rødben, engryle, grågås, bramgås, havørn, vandrefalk, fjeldvåge, blå kærhøg, gul vipstjert … for blot at nævne nogle af de fuglearter, du kan se her. Det gælder om at holde øjnene åbne og have kikkert, kamera og måske fuglebog med om bord i kajakken.

Det gælder også om at have vand under kølen, når man bruger havkajak som transportmiddel, og det kan godt være lidt af en udfordring i farvandet omkring Nyord. Der er jo en grund til, at vadefugle holder til her – de kan netop vade, fordi der er meget lavvandet. Og man skal virkelig være opmærksom for at finde strømløbet ud for Nyords sydspids, når kursen sættes mod nordøst op mod dæmningen. Det er dog ikke værre, end at man kan stige ud og vade som en anden fugl med kajakken på slæb, der hvor der er mest lavvandet. Et kig på Google Maps’ satellitfoto kan også være en hjælp – her kan man tydeligt se, hvor strømløbet er.

Holder du dig i strømløbet op gennem Ulvshale Løb kommer du snart til dæmningen, der forbinder Ulvshale med Nyord. Vær opmærksom på, at der kan være strøm ved gennemsejlingen. Når du har passeret under broen kan du på højre hånd se spor af flintudvindingen på Ulvshale. Fra cirka 1917 til 1974 blev der udvundet kugleflint – dvs. flintesten rundet af havet – på Ulvshale, og de blev sejlet ud i verden netop herfra.

I det hele taget er historien nærværende på denne del af strækningen. Når du er roet en lille kilometer nordøst fra dæmningen kan du se jordvoldene fra skanseanlægget på Ulvshale. Det blev opført i 1808 for at holde englænderne væk fra de danske kyster. Englænderne gik aldrig til angreb på skansen, men rygtet vil vide, at en lille kanonrobåd fra skansen i 1812 overmandede en engelsk båd.

Skanseanlægget ligger inde på den del af Ulvshale, som er udpeget som en af Danmarks 15 nye naturnationalparker. Der er ikke en landgangsbro for kajakroere på Ulvshale, men du kan godt lægge til på stranden, hvis du vil på opdagelse i naturnationalparken. Den er 306 hektar stor og rummer stor landskabsvariation med både eng, kær, krat og klit. Og så har området praktisk talt aldrig været opdyrket, hvilket er en af årsagerne til den store biodiversitet. Måske er du heldig at se en af de sjældne sommerfugle - spættet bredpande eller isblåfugl – som findes her.

Tilbage på stranden kan du spise madpakken, inden du sætter kajakken i vandet igen. Herfra går turen retur til Nyord Havn – men du kan snildt bruge lidt tid i kajakken på at kigge efter fuglene, der har fortrinsret til de små holme og sandbankerne nord for Nyord og Ulvshale. Er du på tur i marts april eller det tidlige efterår kan du være heldig at se fænomenet hvid sol – når ryler flyver i store flokke, skifter retning, og lyset fanger fuglenes hvide underside. Det skal opleves!

Praktiske oplysninger

Længde: 13 km tur/retur. 

Sværhedsgrad: Let-Middel

Varighed: 1,5-3 timer + pauser

Vær opmærksom på:

  • Fuglebeskyttelse. På flere af holmene nord for Nyord og Ulvshale er det forbudt at gå i land – på nogle af dem gælder det hele året, på andre kun i yngleperioden fra 1/3-31/7. Tag i det hele taget hensyn til fuglelivet i området – det er dig, der er gæst. Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.
  • Skibstrafik. Farvandet er ikke særlig befærdet, men vær alligevel obs på anden trafik – især fartøjer, der stikker dybere end en kajak. Sejlrenden er smal.
  • Vanddybde. Der er meget lavvandet i området, så det kan betale sig at bruge lidt energi på at holde sig i strømløbene. Brug Google Maps’ satellitkort som hjælp
  • Vind og vejr. Farvandet omkring Nyord er relativ beskyttet, men vær alligevel opmærksom på vind og vejr og spar på kræfterne, så du har energi til hjemturen.

Medbring:

  • Svømmevest, pumpe og pagajflyder
  • Klæd dig på efter årstiden – og husk, at det er vandtemperaturen, der er vigtigt! Tag en vindtæt jakke med til at tage over dig i pauser.
  • Snack, madpakke og noget at drikke – evt. en termoflaske med varm kaffe eller te.
  • Telefon pakket i vandtæt etui
  • Evt. kamera og kikkert