©  Foto:

Borre Kirke

Borre Kirke er muligvis den ældste teglstenskirke på Møn.

De ældste dele skib og kor er fra omkring 1200-1250, endvidere består den af 3 sengotiske tilbygninger tårn, våbenhus og sakristi færdigbygget omkring 1517. Kirken er udpræget romansk med meget smukke murprydelser og rundbuede gesimser. Altertavlen er senrenæssance med årstallet 1627 malet på.
Prædikestol er højrenæssance lavet af egetræ med malet årstal 1591.

Borre kirke er én af de første cykelvenlige vejkirker i Danmark.Her kan cykelturister tage et hvil, fylde vanddunken, pumpe cykeldækkene og lade roen og freden sænke sig inden for kirkens åbningstid.