©  Foto:

Broksø Gods

Broksø var i 1657 to bondegårde og overgik i 1661 til kronen, fordi den daværende ejer Kai Lykke blev dømt for majestætsfornærmelse. Hovedbygningen ser måske gammel ud men er først bygget i 1915-16. Det er en trefløjet slotsagtig bygning i to stokværk.

Kan kun beses udefra eller ved leje af mødefaciliteter.