©  Foto:

Broskovvejen

Broskovvejen er den mest solide og omhyggeligt byggede oldtidsvej, vi har. Den er bygget i en tid med livlige kontakter sydpå - til Romerriget.

I sidste halvdel af romersk jernalder var det Sydsjælland og Stevns, som styrede transithandelen med romerske varer til hele det øvrige Norden. Dette har formentligt spillet en afgørende rolle for, at vejen blev anlagt..

Vejen som er ca. 70 meter lang og 3,5 meter bred, er en af bedst bevarede forhistoriske vejanlæg i Danmark. Den blev ved gentagne udgravninger i perioden 1953-1961 udgravet af en arkæolog fra Nationalmuseet. Dette har ført til at man i dag stadig kan opleve vejen. Den ligger nu som et fredet fortidsminde, og er et betydningsfuldt og markant anlæg fra en svunden tid.

Man bruger naturlig afgræsning med får til at holde vegetationen nede. Og der var i 2009 et samarbejde mellem Vordingborg kommune og Kulturarvsstyrelsen om at oprense vejens stenlægningen. Således står de i dag synlige for de besøgene. Broskovvejen ligger ca 5 km. nordvest for Præstø, og er et naturligt skilleled mellem Næstved og Vordingborg