©  Foto:

Dykning ved Hårbølle Strand – Oplev marinarkæologi og fisk

Snorkling og dykning ved Hårbølle Havn er en oplevelse til den øvede dykker og snorkler, der interesserer sig for marinarkæologi.

Her kan du se vragrester, ankre og så er der fundet to stammebåde ud for stranden. Her skal du kigge efter den to-plettede kutling.

Hårbølle Havn, som ligger lige ved siden af, er en lille havn med en hyggelig atmosfære. Her kan du parkere og bruge servicefaciliteterne.

Husk sikkerheden: Du er selv ansvarlig for din sikkerhed og bør altid følge reglerne i henhold til dit dykkercertifikat. Læs vinden og vandet, gå aldrig alene i vandet og slip ikke hinanden af syne.

 

Her kan du møde skribber og toplettet kutling

Når man først får det lært er det ikke så svært. Altså at få øje på en skrubbe. Hårbølle Strand er et super godt sted at øve sig. De små fladfisk gemmer sig på det helt lave vand. Jo større de bliver, jo dybere vand holder de til på. Det meste af tiden ligger fladfisken skjult på bunden. Med sine finner kan den skubbe sand op over sig, så man kun kan se dens øjne. Fladfisken er glimrende til at camouflere sig. Den skifter nemlig farve efter havbundens farve og struktur. Dens øjne sender besked til farvecellerne på ryggen og kort efter ligner den bunden, som den ligger på.   

Kutlingen er den mest almindelige fisk i området omkring Hårbølle Strand. Kutling familien har over 2000 forskellige arter. I dag er den sortmundede kutling den mest almindelige. De kan stå i kæmpe stimer på det lave vand. En toplettet kutling bliver max 6 cm lang og svømmer mest rundt med bryst finnerne. Det er først når den skal svømme hurtigt, at den bruger halen. Den lever overalt og er en indført art fra Sortehavet. Mange kutlinge bliver spist af større fisk og havpattedyr som sæler og marsvin. Som dykker ligner du ofte en sæl eller et marsvin, og derfor gemmer kutlingen sig når du kommer.