©  Foto:

Farøbroerne

Broerne består af to separate broer, heraf den 1596 meter lange lavbro som er en klassisk bjælkebro der går fra Sjælland til Farø, og den 1726 meter lange skråstagsbro som går fra Farø til Falster. Den samlede længe er på 3322 meter, dette gjorde den til datids længste broforbindelse. I 1998 blev den rekord dog overtaget af Storebæltsforbindelsen. 

Byggeriet af Farøbroerne startede i 1980 og blev åbnet 4. juni 1985 i forbindelse med etablering af syd motorvejen imellem Køge og Rødby. Broen blev også bygget for at aflaste Storstrømsbroen for det stigende trafikpres, som den gamle bro ikke kunne klare.

De to broer har en gennemsejlingsbredde på henholdsvis 40 og 290 meter, samt højde på 20 og 26 meter. Farøbroerne er udelukkende for biler, skal man som cyklist eller gående til såvel møn som Falster, skal man enten via Dronning Alexandrine broen fra Sjælland til Møn, eller via Færgen Ida fra Sakskøbing til Bogø.  

Farøbroerne er et yndet sted for kitesurfere pga. den gode vind til netop denne sport.