©  Foto:

Fishing Zealand

Lystfiskeri på Sjælland

Er du tilrejsende lystfisker – så er der masser af værdifuld information at hente på Fishing Zealands hjemmeside. Fishing Zealand arbejder konstant med at udvikle bæredygtigt lystfiskeri og forbedre fiskemulighederne i hele regionen.

Fishingzealand.dk kan du finde beskrivelser af hundredvis af kystpladser og komme i kontakt med lokale fiskeguider, som har et indgående kendskab til fiskeriet i området. Her er masser af inspirerende viden og videoer om valg af fiskegrej og fiskemetoder. Samme sted kan du også læse mere om aktuelle lokale begivenheder samt events på vores blog.

I Danmark er der lange traditioner for at fiske efter havørreder langs vores varierede kyster. Denne fiskeform, der oftest foregår iført waders, er nærmest blevet et nationalt signaturfiskeri. Kystfiskeriet dyrkes af mange danske lystfiskere, men er også kendt i internationale lystfiskerkredse. Derfor gæstes de danske kyster hvert år af mange tilrejsende lystfiskere. Sjælland er særlig populær, og derfor bliver der hvert år landet mange og flotte havørreder netop her.

I Fishing Zealand er bæredygtighed et gennemgående tema, og af samme grund er ”Den Sjællandske Grusbande” en vigtig del af projektet. Formålet med Grusbanden er at intensivere vand- og fiskeplejearbejdet på Sjælland og Øerne for at skabe bedre livsbetingelser for havørreden, der gyder i vores vandløb. Dette værdifulde arbejde skaber i sidste ende flere fisk i vores vandløb og på kysterne, til glæde for de mange lokale og tilrejsende lystfiskere. Den Sjællandske Grusbande er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund. Du kan læse mere om Den Sjællandske Grusbande her.

Ud over havørreden, byder Sjælland på mange andre spændende fiskearter såsom makrel, hornfisk, torsk, fladfisk og sild. Nogle af arterne er her hele året – andre er sæsongæster. Du kan læse mere om dette og meget andet på Fishing Zealands hjemmeside og i det nyeste magasin, som du kan finde her.

Du finder også Fishing Zealand på Facebook her.