©  Foto:

Fiskevande ved Tryggevælde Å

I Tryggevælde Å kan du afhængig af sæsonen fiske efter havørred. 

Fiskeri efter havørreder i åen er klart bedst i de kolde og vandrige måneder, om vinteren og det tidlige forår. De første opgangsfisk kommer normalt i august og når efterårets regn sætter ind kommer opgangs fiskene for alvor. Det helt store optræk kommer dog langt senere, nemlig i oktober og november. 

På denne tid af året er vandføringen i åen normalt god, og idet der ikke falder meget regn på Sjælland er åen født af afstrømmet overfladevand. Specielt om sommeren er der meget begrænset vandføring og de nederste 10-15 km af åen er langsomt strømmende. På de kendte stræk nederst på åen er der derfor et rigtig godt fiskeri efter havørreder og grønlændere især i marts og april. Der kan også fanges enkelte blanke overspringere og en del nedgængere.

Ørred er fredet fra 15. november til dagen før 1. marts, så i denne periode kan der fiskes efter åens andre spændene arter. 

Man kan fange havørred i Tryggevælde Å ved brug af alle de normale metoder: flue, spinner, blink, orm osv. Åens nedre stræk er langsomt flydende og her finder man ørrederne stående overalt i åen, men som tommelfingerregel skal de findes ved bunden. De små grønlændere står ofte i små flokke og en del steder midt ude i åen.

Maksimum 3 ørreder per dag. Maximum 6 siddepinde, kun 1 på mere end 35 cm.

Fisketegn kan købes på fisketegn.dk