©  Foto:

Fodby Kirke

Kirken er fra slutningen af 1100-tallet. Den består af skib og kor fra romansk tid, samt en forlængelse af koret, tårn og våbenhus fra gotisk tid. Prædikestolen i højrenæssance er muligvis af Abel Schrøder den ældre. Herskabsstolene er fra 1585, og stoleværk, præste- og degnestol fra 1600-tallet. Alterudsmykningen er en moderne bronzeskulptur af Anker Hoffman, som forestiller Jacobs brydekamp. Over skibets indgangsdør findes et kalkmaleri med Christophorusmotiv. På triumfvæggens øvre del ses en velbevaret apostelfrise fra slutningen af 1200-tallet, som kun kan ses fra kirkens loft. Adgang hertil via døren til tårnet.

Kirken er åben ved gudstjeneste, men yderligere adgang kan arrangeres ved at kontakte graver Karsten Jørgen Jørgensen på tlf: +4520458986.