©  Foto:

Grundtvigs Mindestuer

Ved Udby kirke i den gamle præstegård fødtes digteren og folkeopdrageren N.F.S. Grundtvig (1783-1872).

Grundtvig levede sine barneår her og vendte tilbage i 1811-13 som kapellan for sin aldrende fader Johan Grundtvig.

Udbys firelængede præstegård er en af de bedst bevarede danske præstegårde fra 1600 tallet. Mindestuerne er indrettet i den såkaldte Kapellanfløj, hvor den unge Grundtvig boede i 1811-13, her skrev han en række af sine ungdomsarbejder. I Mindestuerne er bevaret portrætter af Grundtvig, møbler, gamle bøger og noter. I informationsrummet kan man læse om Grundtvigs liv og værk, og mange af hans tidligere bogudgivelser samt hans messehagel fra Vartov Kirke er også udstillet her. 

Mindestuerne blev i 2009 renoveret med støtte fra Nordeafonden og Undervisningsministeriet.

Læs mere om mindestuerne og se åbningstiderne på hjemmesiden.