©  Foto:

Hammer Kirke

Hammer Kirkes arbejder fra det Schrøderske værksted i Næstved er særlig spændende, fordi det spænder over hele den periode, hvor værkstedet virkede.

De ældste dele - alteret - er skåret i 1642 og forestiller nadveren, korsfæstelsen, opstandelsen. Endvidere ses Christian IV's kronede monogram samt våben for lensmandsparret Fredrik Reedtz og Sofie Høg.

Den yngste del er prædikestolen, skåret i 1667 og som indeholder motiver fra bebudelsen, hyrdens tilbedelse, omskærelsen, kongens tilbedelse, fremvisningen i templet og Jesu dåb. Kirkens regnskab for årene 1667-68 oplyser, at stafferingen er udført af Eske Nielsen og Hans Lauridsøn, begge malere i Næstved. Som noget enestående skal bemærkes, at farverne aldrig har været overmalet.

Adgang kan arrangeres ved at kontakte graveren på tlf. 24 27 50 60