©  Foto:

Haslev Kirke

Haslev Kirke er et resultatet af mange ombygninger. Kirken blev første gang omtalt i Roskildebispens jordebog i ca. 1370. 

Kronologisk rækkefølge over kirkens historie:

  • 1000-TALLET - Den første kirke, som der ikke længere er spor af, var sandsynligvis en trækirke af egeplanker.
  • 1100-TALLET - Den første stenkirke af kridtsten (kvadersten). Størrelse var ca. 16x6 m. Foruden skibet havde den et lille kor med apsis. Ved kirkens ombygning 1914-16 fandt man fundamentet af denne kirke.
  • 1200-TALLET - Udvidelse af den oprindelige kirke. Skibet blev forlænget med 4 m mod vest. Apsis blev fjernet og koret forlænget med 2 m mod øst. Kirken blev derved næsten 22 m lang.
  • 1300-TALLET - Kirken gennemgik en fuldstændig ombygning. Udvidelse mod syd, hvorved bredden blev forøget til næsten 9 m. En ny tagkonstruktion, med tre krydshvælvinger, så loftet kunne bringes i overensstemmelse med tidens stil.
  • FØRST I 1400-TALLET - Her kom der en ny østgavl til med kamtakker og blindinger. Sakristi opførtes mod nord, våbenhus mod syd. Kirken fremstod nu i udpræget gotisk stil.
  • MIDT I 1400-TALLET - Der blev bygget et tårn på 21 meter til. Der var dengang en udvendig trappe. Sandsynligvis blev våbenhuset bygget højere
  • SIDST I 1400-TALLET - Kirken blev udvidet med et kapel mod nord. Tårnet blev forsynet med trappehus. Herefter stod kirken stort set uændret i 400 år.

DEN STORE OMBYGNING 1914-16
Da Haslev i 1870 blev stationsby, og Indre Mission kort efter byggede de mange voksenskoler, steg befolkningstallet kraftigt, og der blev behov for en større kirke.
Arkitekt H. Lønborg-Jensen forestod en udvidelse, der bestod i at bygge en ny kirke tværs gennem den gamle. Den gamle kirke blev således sideskibe i den nye korsformede kirke. Den 2. april 1916 indvies Haslevs nye kirke med 641 siddepladser og alteret mod syd. I løber af af 1900-tallet foretages der flere indvendige ombygninger.

Kirkens nuværende indvendige udseende skete i 1988.

Se kirken i 3D her.