©  Foto:

Hellested Kirke

Kirken er fra 1100-tallet, men kun noget af skibets langvægge er tilbage. Skibet er opført af kridtkvadre fra Stevns Klint og havde oprindelig fladt bjælkeloft.

Omkring år 1400 fik det krydshvælv. Der er tilbygget to kapeller. Et med et lille gravkapel og et andet, der nu er sakristi.

Tårnet er i nederlandsk barok, opført af grev Adam Moltke i 1765. Det afløste et endnu ældre tårn. De to klokker stammer fra 1561.
Altertavlen fra 1604 og prædikestolen fra 1611 er begge i højrenaissance. Døbefonten er barok fra 1748. Orglet er fra 1840, skænket af grevinde Moltke, Tryggevælde.

I Det Bruunske kapel står 3 kister med krigsråd Jens Bruun og hans to hustruer, Arnøjegård. Det er et gravkammer under tårnet med gamle kister. Der er blevet udgravet en krypt under det Bruunske kapel nu. Den er et besøg værd.

Peder Syv har været præst i Hellested 1664-1702, kendt som sprogforsker og folkemindesamler. Han skulle ligge begravet under kirkens gulv.