©  Foto:

Højstrupskoven

Skoven har stor rekreativ værdi med gode stier i den østlige del og mulighed for at gå ned til den flotte kyststrækning. 

Højstrupskoven på Stevns er en kystnær skov med flere adgangsveje. Man kan blandt andet parkere langs Højstrupvej og Kobbelskovvej. 

Leder I efter ramsløg i foråret, er der rigtig god mulighed for at findes ramsløg i skovbunden i Højstrupskoven. Da skoven er privatejet, gælder regler for privat skov, hvor der kun må plukkes det, som kan nås fra stier og veje

Man må færdes i skoven fra kl. 06.00 til solnedgang.