©  Foto:

Holsted Kirke

Den 3. december 2000 blev Holsted Sogn udskilt fra Herlufsholm Sogn og oprettet som selvstændigt sogn.

Ved sognets oprettelse er der opstået et sognefællesskab mellem de tre gamle landsbyer Holsted, Øverup og Vridsløse og de store bolig- og erhvervsbyggerier, der i de senere år er opstået inden for sognets grænser.

Det nye sogn har naturlige grænser: Susåen mod vest, Ellebækken mod syd og de høje bakker mod øst og nord.

Det er de samme arkitekter, der har stået for byggeri af sognegård (1997) og kirke (2001), nemlig Sahls Tegnestue i Århus, der tidligere har bygget tre kirker.

Holsted Kirke ligger højt i terrænet, og med sit 18 meter høje klokketårn skulle den kunne ses og høres i det meste af sognet.

I selve kirkerummet, der er kvadratisk, er der højt til loftet. Med ovenlys ind fra alle fire sider bliver der et meget fint dagslys i kirken, som sammen med glasmosaikken, af Maja Lisa Engelhardt, bag alteret gør rummet roligt og andagtsfuldt.

Maja Lisa Engelhardt har også stået for fremstillingen af kirkens "hellige kar", som blev taget i brug i efteråret 2002.

Prædikestolen er muret op i sten og pudset ligesom kirkerummet. Pulten er lys bøg. Alteret, der er udført i granit, består af tre flader, der på ydersiden er poleret, mens de indvendige sider står med den rå overflade.

I kirken er der 221 faste pladser, som kan suppleres efter behov. På "store" dage kan de flotte foldedøre i massiv birk åbnes og café området inddrages i kirken, da der er gode højttalere i både kirken og café området.