©  Foto:

Hulehøj

Hulehøj

I Østerskov på Bogø findes en stor velbevaret og let tilgængelig jættestue overfor skovpavillonen.
Gangen er 5,5 m lang, gravkammeret 6,3 m langt - læg mærke til karm- og tærskelsten i gangen.

Læs mere om Hulehøj lige her