©  Foto:

Hyllinge Kirke

Hyllinge sogns smukke gamle kirke stammer fra 1300-tallet og ligger på et højdedrag i byens sydvestlige udkant. Kirken har fra 1560 og indtil 1921, hvor den blev selvejende, i overvejende grad hørt under Harrestedgaard.

Kirken har i flere omgange fået til- og ombygninger og fremstår i dag med sakristi, der førhen har været gravkapel, og våbenhus. I 1987 fik kirken sit nuværende orgel. Ved kirkens indvendige kalkning i foråret 1995 fremkom hidtil ukendte kalkmalerier i kirkeskibets andet hvælv. Motivet er syndefaldet og maleren kaldes "Vinderslevmesteren".

Kirkens altertavle er en næsten helt bevaret sengotisk tavle fra omkring 1525, med tilsatte bruskbarokke vinger og topstykke. Prædikestolen er fra omkring 1640, hvor der i buehjørnerne står evangelisterne Lukas og Mattæus, Kristus med verdenskuglen og evangelisten Markus. Døbefonten er kløverformet udhugget i granit i een sten. Døbefontens dåbsfad er fra ca. 1550, i bunden heraf finder man det Habsburgske våben. Kirkens ældste inventar er korbuekrucifikset fra omkring 1475-1500.

I kirkens skib er ophængt kisteplader fra familierne Parsberg og Wind fra Harrestedgård. Disse plader stammer fra kister, der findes i kirkens to gravkældre, hvoraf den ene ligger under koret, den anden under sakristiet.

Præst og graver holder fri om mandagen.