©  Foto:

Jordehøj

Jættestuen Jordehøj ligger i et åbent kuperet landskab på Møn og vidner om fortidens beboelsesområder.

Jættestue m. synlig indgang fra Grønsundvej. Jættestuen har et 10 m langt og 2,5 m bredt kammer med den karakteristiske indsnævring midtpå.
Den sydøstvendte gang er 8 m lang med en tydelig tærskelsten, og på den næstyderste sten kan man se en del skålgruber.