©  Foto:

Jungshoved Kirke

Jungshoved Kirke er smukt beliggende nær bredden af Stavreby Nor og tæt ved hvor Jungshoved Slot engang lå.

Kirkens ældste del er bygget i årene 1225-1250 i senromantisk stil, medens den sidste del af kirken er opført i 1400-tallet i sengotisk stil. Kirken er med sin meget historiske og spændende indretning, herunder bl.a. døbefonden med relieffer af Bertel Thorvaldsen, et oplagt udflugtsmål.

Prædikestolen i højrenaissance er fra omkring 1605-10, skabt i det Schrøderske værksted i Næstved. Rester af gotiske kalkmalerier ses på hvælvene og korets nordvæg.
Kirken er teglhængt og kalket hvid. Den blev restaureret i 1960-61, hvor den fik nyt egetræsorgel. Altertavle med Thorvaldsens-relief. Norske marmorsakrofæer.

Åbningstider fra morgen- til aftenringning, på helligdage kun i gudstjenesten.