©  Foto:

Kano på Tryggevælde Å

Der må sejles med båd, kano eller kajak uden motor på åen fra åens udløb i Køge Bugt til Tryggevældegården syd for Hårlev (Faksevej 69, 4652 Hårlev), men ikke på tilløbene til Tryggevælde å.

Stevns kommune har etableret tre flydebroer, hvor det er muligt at isætte sin egen kano eller kajak.

De tre flydebroer er

  • Prambroen i Strøby Egede (p-plads)
  • Ved Kirkestien i Strøby (parkering ved kirken)
  • Der hvor Tryggevælde Å og Tingvejen i Hårlev krydser hinanden (P-plads).

Fra kirkestien i Strøby er der forbindelse til ådalens enge via et etableret stisystem, fugletårn og shelter.