©  Foto:

Karrebæksminde-molerne

Sæson: Bedst forår og efterår, hvor der trækker skrubber langs sejlrenden. Selve havnen er god til ålefiskeri om sommeren, bedst aften og nat. Regnbueørred om sommeren, havørred og store skrubber om efteråret.

Tips: brug sandorm til fladfiskene og regnorm til ålefiskeriet. Prøv fiskeri ved indsejlingen, her er kraftig strøm, hvilket passer fladfiskene. Ofte falder der en regnbueørred af, hvis man prøver med glideflåd og regnorm, reje eller sildestykke. Vejrforhold: Pålandsvind ødelægger fiskeriet med bølgegang og ophvirvling af bunden.

Fisketegn er obligatorisk ved lystfiskeri i Danmark. Læs mere om Fisketegn her.