©  Foto:

Keldby Kirke

Kirken er opført i teglsten.
Kirketårnet er fra sengotisk periode, ligeledes er altertavlen.

Prædikestolen kan dateres gennem indskrift på lydhimlen tilbage til 1586.
Kor og skib er fra første del af 1200-tallet

Elmelundemesteren har udført flere arbejder