©  Foto:

Lagunestien, Næstved - Bisserup

Hele lagunestien strækker sig fra Næstved til Korsør, den sydlige del af ruten starter centralt i handelsbyen Næstved og ved Næstved Kanal, hvor de gamle industribygninger er prydet med street art.

På første del af ruten vandrer du mod den hyggelige havne- og badeby Karrebæksminde og Enø langs Karrebæk Fjord. Fjorden er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde. Den lave vandstand giver gode levevilkår for mange fuglearter.

Den næste del af ruten fører dig op langs Vesterhave og ind i den hyggelige havneby Bisserup. Her venter dig også fine naturoplevelser. Ved kystskovene Kristiansholm Plantage, kan du opleve hvordan "bøgen spejler sin top i bølgen blå". Mellem de to skove ligger de bratte klinter ved Klinteby. Klinterne er et meget fint eksempel på, hvordan havet former vores kyster, når naturen får frit spil. Havet har her blotlagt de forskellige morænejordslag som isen ved sidste istid har aflejret.

Du kan læse mere om ruten fra Næstved til Karrebæksminde her og ruten fra Karrebæksminde til Bisserup her. På ruten mellem Karrebæksminde og Næstved følger man fjorden langs med cykelstien ved vejen, hvor der mange steder er fin udsigt over vandet. 

Du kommer forbi mange spændende ting på ruten fra Næstved til Bisserup. Herunder kan du læse lidt om nogle af tingene.

Margrethevold er et nyrestaureret voldsted, der ligger i Borgnakkeskov helt nede ved fjorden. Margrethevold, der efter sigende er opkaldt efter Dronning Margrethe Sprænghest, er et middelalderligt voldsted, også kaldet Borrenakken. Borgbanken er skilt fra det faste land ved hjælp af en gravet voldgrav, og jorden fra graven er brugt til at forhøje banken. Ved Borgnakke ligger et velbesøgt ishus, og herfra er der  udsigt over fjorden.

Borgnakke og fortidsminderne. Fra Karrebæk følges landevejen over Saltø Å til Borgnakke Skov. Her ligger en gruppe store og velbevarede gravhøje. Både Borgnakke Skov og den varierede naboskov Saltø Skov er egnede til vandreture.

Karrebæk Kirke er et godt pejlemærke, da den kan ses langvejs fra. Kirken er bygget i 1300-tallet i gotisk stil med dobbeltkapel og smukke træskærerarbejder.

Karrebæksminde. Karrebæksminde blev anlagt i forrige århundrede som ladeplads for Næstved. I dag er byen et yndet udflugtsmål på grund af sit hyggelige havnemiljø og sine gode badestrande. Broen over kanalen, som adskiller Enø fra fastlandet, er udsmykket som en græshoppe af en lokal kunstner. I forlængelse af Karrebæksminde finder du byen Karrebæk, som ligger højt i landskabet og har en storslået udsigt over fjorden.

Skoven ved stranden. Karrebækstorp Skov er en blandingsskov med både løv- og nålestræer. Den skiltede rute følger grusvejen gennem skoven, men det er også muligt at gå direkte på stranden.

Klinteby Klint.  Klinteby hed frem til 1926 Gumperup. Det syntes beboerne imidlertid lød lidt tungt og derfor blev bynavnet ændret til Klinteby. Klinteby Klint er en lang, høj og meget markant havklint af ler. Klinteby Klint blev i 1970'erne udpeget til placering af et atomkraftværk, men nu står her i stedet moderne vindmøller. Der er udsigt fra klinten over Smålandsfarvandet, og i vandet er gode fiskemuligheder. Tag evt. en afstikker til Menstrup Bjerg, der med sine 43 meter over havet giver en fin udsigt.

Bisserup og Kristianholms Plantage. Bisserup var tidligere havneby for Slagelse. I dag byder Bisserup på et hyggeligt sommermiljø omkring havnen. Øst for Bisserup ligger Kristiansholms Plantage lige ned til stranden, og der er mulighed for ture langs stranden og i skoven. I skoven er mange gode rastesteder med udsigt over havet.

 

Flere af de vejviserpæle som markerer ruten har QR-koder, som kan scannes med kameraet på mobiltelefonen. Så får man adgang til en særlig historie med relation til det sted man er på ruten.