©  Foto:

Lyderslev Kirke

Kirken er en romansk kridtstenskirke, hvoraf skibet og noget af et oprindeligt tårn er bevaret. Tårnet er nord-syd vendt.
Senere er kirken blevet udbygget i gotisk stil. Kirken fik i 1867 kobbertag på skibet, de andre tage er teglhængte.

Både indvendigt og udvendigt ses indmurede 'hoveder' af kridt. Altertavlen og prædikestolen er fra 1600-tallet. Døbefonten er af norsk marmor fra ca. 1800, og over fonten er en fontehat i spireform fra 1625.

I kirken er opsat to smukke sidefigurer fra et tidligere korbuekrucifiks. I sideskibet hænger det oprindelige alterbillede, malet på egetræsplanker.

På kirkegården findes flere granitsten med relief udført af den kendte maler og billedhugger Niels Larsen Stevns her fra sognet.

Ved kirkens nordside ligge 2 pilgrims kister af limstensfliser, formodentlig ligeså gamle som kirken selv.

Kirken er åben alle hverdage fra 7.30 - 17.00.