©  Foto:

Marvede Kirke

Marvede sogns smukke gamle kirke stammer fra 1200-tallet. Igennem århundrederne er der flere gange bygget om og bygget til kirken, senest i 1863-64, hvor der blev opført et nyt kor i to hvælv i kirkens bredde. Med denne tilbygning dannedes det smukke og harmoniske kirkerum, der møder den besøgende i dag med spændende gamle kalkmalerier fra 1500-tallet i det ene af kirkens gamle hvælv. Samtidig med denne sidste tilbygning kom det nuværende alterparti til.

Kirkens prædikestol er fra omkring 1630, formentlig udført af Abel Schrøder eller hans værksted.

Døbefonten er af granit i romansk stil udført i een sten, formet som et terningskapitel med indhugget snoninger. Døbefontens dåbsfad er fra ca. 1625-70. Endelig er der i våbenhuset et sengotisk korbuekrucifiks fra ca. 1475-1500.

I kirken findes desuden kalkmalerier af "Vinderslevmesteren" fra 1525 med lidelseshistorien som motiv.
Alterpartiet er udført i 1864, bronzestøbning, af billedhuggeren Carl Peders.

Præst og graver holder fri om mandagen.

Kirken er kun åben når graveren er på kirkegården.