©  Foto:

Nyord Broen - lystfiskeri

Fisk efter Aborre, fladfisk og ørred på Nyord broen. 

Det er bedst at fiske fra broen om sommeren, men i foråret og efteråret kan der ligeledes opleves godt fiskeri efter trækkende havørreder. 

Det mest optimale vejrforholdet er stille vejr, men ellers gælder det om at time sit fiskeri, så der fiskes lige omkring vandvendingerne, og når tidevandsstrømmene er stærkest.