Gå til indhold
©  Foto:

Øde Førslev Kirke

Kirken har måske ligget isoleret i forhold til landsbyen Førslev og er derfor blevet betegnet som en "øde"kirke. Det har igen givet fornavnet Øde til landsbyen, således at den kan adskilles fra Førslev ved Fuglebjerg.

- Romansk kirke fra 1100-tallet med gotiske omdannelser og tilbygninger

- Kirken rummer en udskåren egetræsaltertavle samt prædikestol i Brusk-barok fra år 1625

- Korkrucifiks fra år 1450 ophængt i skibet

- Ligstenen ved korvæggen er den gamle, måske oprindelige, alterbordsplade med relikviegemme

- Nyt orgel bygget af G. Fabricius Husted, Fredensborg 1996

Share your wonders: